SVETOVALNA SLUŽBA

 

 

 

Šolska svetovalna služba pomaga otrokom, staršem in drugim pedagoškim delavcem pri različnih razvojnih, vzgojnih, psihosocialnih in drugih problemih. Če iščete nasvet, kam po končani osnovni šoli, potrebujete pomoč pri učenju, vas zanima, kako se učiti, imate težave pri finančnih obveznostih do šole, se želite vpisati na našo šolo … se oglasite v šolski svetovalni službi, kjer vam bosta pomagali pedagoginja TJAŠA PRUDIČ in psihologinja EDINA SAMIDA.

 

 

Kje ju lahko najdete?

 

Tjaša Prudič (II. in III. triada, vpisi in prešolanja, karierna orientacija, socialne stike, usmerjanje otrok) – pisarna se nahaja v 1. nadstropju ob jedilnici.
Edina Samida (I. triada, vpis v prvi razred in nadarjeni) – pisarna specialne pedagoginje v modrem hodniku

 

Kdaj ju lahko najdete? 

 

Tjaša Prudič (tjasa.prudic@guest.arnes.si; 0590 975 30)
ponedeljek 10.30–14.00 (Rakek)
torek 7.00–11.00 (Rakek)
sreda 7.00–14.00 (Rakek)
četrtek 7.00–14.00 (Rakek)
ter v času skupnih popoldanskih govorilnih ur. 

 

Edina Samida (edina.samida@guest.arnes.si; 0590 975 40)
četrtek 7.00–10.30 (Unec)
četrtek 11.00–12.30 (Rakek)
petek 7.00–14.00 (Rakek)
ter v času skupnih popoldanskih govorilnih ur. 

 

Priporočava obisk po predhodnem dogovoru. 

 

Zakaj ju lahko poiščete?

 

Z njima se lahko pogovorite o vsem, kar se tiče šole, učenja, vzgoje, nadaljnjega izobraževanja, pa tudi o stvareh, ki le posredno vplivajo na šolsko delo. Če vas karkoli v zvezi z otrokom vznemirja, če imate občutek, da bi moralo njegovo delo potekati drugače, če se vam zdi, da vaš otrok veliko dela za premajhen učinek ali pa če bi se radi le preprosto pogovorili o nekaterih pomislekih, občutkih, strahovih ali čemer koli, se oglasite, poslušali vas bova in vam pomagali najti pot naprej, če bo to potrebno.

 

Zaznati in reševati problem – redkokdaj je prezgodaj, pogosto pa prepozno.

 

 

 

Kako pokazati otrokom, da jih imate radi: 
Sprejmite jih takšne, kot so.
Postavite meje, da se bodo počutili varne. 
Predlagajte jim ustreznejše vedenje, ko se vedejo neprimerno. 
Pogovarjajte se o njihovih sanjah in strahovih. 
Opazite, ko so odsotni. 
Pojdite na njihove koncerte, igre, dogodke. 

 

 


Vpis v srednjo šolo: sprememba meril

Ministrstvo je sprejelo sklep o spremembi meril za vpis v srednjo šolo, in sicer če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z enakim številom točk iz vseh predmetov zadnje triade, se izbira med njimi tako, da se upošteva učni uspeh pri predmetih matematika,...

read more

Vpis v srednje šole – stanje prijav

MIZŠ je na svoji spletni strani objavilo stanje prijav na dan 2. 4. 2021. Tako lahko vidite, koliko učencev se je vpisalo na določen program srednje šole, ali je vpisanih več učencev, kot je prostih mest, ali manj. Če je vpisanih več učencev, kot je prostih mest, se...

read more

13. Informativa ONLINE

22. in 23. januarja bo potekala 13. Informativa - sejem izobraževanja in poklicev. Potekala bo preko računalnika, svetovnega spleta. Več: https://www.informativa.si/ Vsi, ki želite več informacij o poklicih in možnostih izobraževanja, se lahko brezplačno pridružite...

read more

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč se izvaja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Učenci v rednih osnovnih šolah lahko na podlagi Odločbe o usmeritvi, ki jo izda Komisija za usmerjanje, pridobijo do pet ur dodatne strokovne pomoči, ki jo v razredu, individualno ali pa v manjši skupini izvajajo specialni pedagogi/defektologi, pedagogi, psihologi, logopedi, surdopedagogi …

Za učence s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na našo šolo, izdelamo individualizirani program, s katerim v skladu s strokovnim mnenjem določimo prilagoditve in program dela. Program vse leto spremljamo in na koncu evalviramo, ves čas pa sodelujemo tudi z učencem, starši, učitelji ter po potrebi z zunanjo institucijo, kjer je otrok obravnavan.

Postopek usmerjanja: 

Starši izpolnijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, ki ga pošljejo na Zavod za šolstvo. Šola pripravi Poročilo o otroku. Komisija za usmerjanje povabi starše in otroka na pregled, nato pa otroka usmeri v ustrezen program z Odločbo o usmeritvi, v kateri določi tudi prilagoditve in pomoč.

Za vsakršna vprašanja ali pomoč v zvezi s postopkom usmerjanja se lahko obrnete na šolski svetovalni delavki.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Karierna orientacija

Zaključek osnovne šole je za otroke prva kritična točka, točka, kjer si morajo izbrati eno od šol, na kateri bodo nadaljevali šolanje za dosego poklicnega cilja. Prva izbira poklica je zelo pomembna stvar, saj vemo, da je za skoraj 40 %, ki zaključujejo osnovno šolo, to tudi že dokončna poklicna odločitev.

Karierna orientacija je delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne, poklicne in karierne poti.

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Razpis najdete tu – https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 


GRADIVO Z RODITELJSKEGA SESTANKA, 25. januar 2022

 GRADIVA

OMEJITVE SREDNJIH ŠOL ZA PRETEKLA LETA

 


   Knjižica MOJA KARIERA

   Center RS za poklicno izobraževanje je izdal knjižico MOJA KARIERA, v kateri so zbrane osnovne informacije o tem, kaj je pomembno pri vodenju kariere v različnih življenjskih obdobjih. Zbrane informacije so namenjene otrokom, učencem, dijakom, študentom, mladim in...

   read more

   RAZPIS ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO 2015/2016

   RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 najdete na spletni strani MIZŠ. Posebej bodite pozorni na prilogo Informacije o vsebini prilog, informativnem dnevu po posameznih šolah in mednarodni maturi ter na Prilogo I: Razpis za vpis v...

   read more

   Stanje prijav na današnji dan

   Na naslednji povezavi si lahko učenci 9. razreda ogledate STANJE prijav na današnji dan. Iz dokumenta je razvidno, ali  se je na izbran program vpisalo več učencev, kot je bilo razpisano število prostih mest, ali ne. Podrobnejše informacije pa največkrat nadete na...

   read more

   Zakon o štipendiranju

   S 1. januarjem 2014 se bo pričelo uporabljati nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1). Nov zakon o štipendiranju prinaša novosti predvsem na področju Zoisovih štipendij, in sicer: Iz 22. člena je razvidno, da Zoisovo štipendijo za izobraževanje lahko pridobi dijak, ki...

   read more

   POKLICNA ORIENTACIJA

   Zaključek osnovne šole je za otroke prva kritična točka, točka, kjer si morajo izbrati eno od šol na kateri bodo nadaljevali šolanje za dosego poklicnega cilja. Prva izbira poklica je zelo pomembna stvar, saj vemo, da je za skoraj 40 %, ki zaključujejo osnovno šolo,...

   read more

   Vpis na OŠ Rakek

   VPIS V 1. RAZRED

   V prvi razred vpisujemo otroke, ki bodo v letu vpisa dosegli starost 6 let. Praviloma bodoče prvošolce vpisujemo v mesecu februarju za prihodnje šolsko leto.

   Če menite, da je za vašega otroka bolje, da vpis v 1. razred odloži za 1 leto, se na podlagi vaše pisne prošnje ugotavlja pripravljenost vašega otroka na vstop v šolo.

   VPIS V OSTALE RAZREDE, VPIS MED ŠOLSKIM LETOM 

   Če vaš otrok ne hodi na OŠ Rakek, pa ga želite zaradi selitve ali katerega drugega vzroka prepisati k nam, se oglasite v pisarni šolske svetovalne službe.

   Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

    

   No Results Found

   The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

   No Results Found

   The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

   No Results Found

   The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

   Koncept dela z nadarjenimi otroki

   KDO SO NADARJENI UČENCI?

   Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpov­prečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posame­znih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

   KONCEPT ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

   Leta 1999 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.
   Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu, ki je zapisana tudi v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978 in iz leta 1988. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

   TEMELJNA NAČELA DELA Z NADARJENIMI UČENCI

   – Širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
   – hitrejše napredovanje v procesu učenja,
   – razvijanje ustvarjalnosti,
   – uporaba višjih oblik učenja,
   – uporaba sodelovalnih oblik učenja,
   – upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
   – upoštevanje individualnosti,
   – spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
   – skrb za celostni osebnostni razvoj,
   – raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
   – uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci programa,
   – skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,
   –  ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.

   ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV

   1. EVIDENTIRANJE UČENCEV
   Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov:
   – učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odličen uspeh,
   – dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih,
   – učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom,
   – tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,
   – hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate,
   – mnenje šolske svetovalne službe.
   V skupino evidentiranih učencev so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev.

   2. IDENTIFIKACIJA UČENCEV
   Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila:
   – ocena učiteljev (ocenjevalne lestvice nadarjenosti),
   – test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice),
   – test ustvarjalnosti (Torrancev test ustvarjalnosti).
   Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših.

   3. SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV
   Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

   V  vseh stopnjah pridobivamo pisno soglasje in mnenje staršev.
   Postopek odkrivanja nadarjenih učencev ni enak v vseh treh obdobjih devetletne OŠ. V prvi triadi se izvedeta samo prva stopnja postopka. V drugi triadi (ali po potrebi v tretji) pa se izvedeta tudi druga in tretja stopnja postopka – identifikacija ter seznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenja o otroku.
   Za učence, ki so bili zaradi različnih vzrokov pri postopku odkrivanja izpuščeni oziroma spregledani, se postopek izvede v celoti v drugi ali tretji triadi.

   Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja (procesna diagnostika).


   EVROPA V POSTOJNI

   V petek, 25. maja 2012, se je 15 nadarjenih učencev 5. in 6. razreda udeležilo dogodka Evropa v Postojni.  Na prireditvi Evropa v Postojni, ki jo je pripravila Srednja gozdarska in lesarska šola, smo uživali. Poslušali smo starega gozdarja, ki nam je ob maketah...

   read more

   TABOR ZA NADARJENE – maj 2012

   Pretekli vikend so nadarjeni učenci med 7. in 9. razredom razvijali svojo nadarjenost in širili svoje znanje.  Na skupnih aktivnostih smo gradili predvsem na sodelovanju z drugimi, se urili v poslušanju in razvijali veščine dela v skupini. Učenci pa so se udeležili...

   read more

   TABOR ZA NADARJENE

   V Rakovem Škocjanu smo ta vikend izpeljali tabor za nadarjene učence od 7. - 9. razreda. Imeli smo se super, naučili smo se veliko novega ... Več pa v nadaljevanju ...          

   read more

   NADARJENI UČENCI

   KDO SO NADARJENI UČENCI? Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci s posebnimi potrebami. Šola jim prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Aktivnosti...

   read more

   Tabor za otroke

   Zavod MIR vabi otroke v starosti od 8 do 12 let na tabor, ki bo  med 2. in 10. julijem 2011.Več o taboru najdete na spletni strani http://zavod-mir.org ali pred pisarno šolske svetovalne službe.

   read more

   Mladinski raziskovalni tabori

   Zveza za tehnično kulturo Slovenije tudi letos organizira MLADINSKE RAZISKOVALNE TABORE IN USTVARJALNE POLETNE ŠOLE. Ponujajo naslednje tabore:- Poletna šola modelarstva (26. 6. do 2. 7. 2011),- Poletna šola elektronike in robotike ( 26. 6. do 2. 7. 2011),- Poletna...

   read more