Unesco šola

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:

  • pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
  • trajnostni razvoj in trajnostni življenski slog,
  • medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet – gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Učiti se bivati!
  • Učiti se živeti skupaj!

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:

  1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
  2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
  3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naša šola sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

 

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

ZELIŠČNA POŠTEVANKA

V 3. razredu učenci navadno že komaj čakajo, da pričnemo z učenjem poštevanke. Zelo pomembno je, da znanje osvojimo in dobro utrdimo. Zato smo razmišljali, kako lahko povežemo zelišča in poštevanko tako, da se bomo ob učenju poštevanke zabavali in obenem spoznavali...

read more

Vzgajamo zelišča 2016/17

Potek dela V jesenskem času so učenci prinašali zdravilna zelišča in jih sušili v učilnici. K vsaki rastlini so zapisali njeno ime. Kadar so se sprehodili mimo njih, so jih opazovali, vohali. Posušene so spravili v steklene kozarce in tako so bile razstavljene do...

read more

Menjaj branje in sanje

Tudi v letošnjem letu smo se priključili nacionalnemu UNESCO-vem projektu Menjaj branje in sanje. Letos nam je bilo vreme naklonjeno, zato smo izmenjavo knjig izpeljali v naši letni učilnici pod borovci ob knjigobežnici. Kar nekaj učencev je prineslo svoje knjige in...

read more

Evropski dan jezikov

26. september od leta 2001 na pobudo Sveta Evrope praznujemo kot evropski dan jezikov. Spominjamo se, koliko različnih jezikov govorimo, hkrati pa opominjamo, kako koristno je znati še kakšen jezik poleg materinščine. Tudi naša šola v tem tednu obeležuje evropski dan...

read more

Svetovni dan voda

Danes, 22. 3. 2021, smo obeležili svetovni dan Voda. Učenci izbirnega predmeta Poskusi v kemiji so izvedli kemijsko analizo vodovodnih voda iz Rakeka in Planine, ustekleničenih voda, kot so Radenska, Costella, Mercator, Dana, Jana in Zala ter vodo iz reke Unice....

read more

Dan žena

V ponedeljek, 8. 3. 2021, smo na OŠ '' Jožeta Krajca'' Rakek ter na podružnični OŠ Unec obeležili dan žena. Učitelji so razmišljali, kateri pridevniki najbolj opisujejo žensko. Učenci so z učiteljicami ustvarjali zvončke, rožice in šopke ter pisali asociacije na...

read more