Zaključeni projekti

Nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« se je za letos zaključil

Maj 19, 2021

V času od 22. 9. 2019 do 22. 4. 2021 je 18 različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah po celi Sloveniji potekal nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«.
Glavni cilj projekta je bil obuditi vsaj košček že pozabljenega vedenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz domačega kraja oz. pokrajine, in poiskati nove oz. posodobljene načine uporabe zelišč.
Ob tem smo izvajali različne aktivnosti na temo Zelišča in prazniki.
Vzgojno-izobraževalne ustanove so ob koncu projekta poslale kratka poročila:

 1. OŠ Miren, PŠ Bilje
 2. Vrtec Pedenjped, Ljubljana
 3. OŠ Spodnja Idrija
 4. OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana
 5. OŠ Rodica
 6. Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje
 7. OŠ Cirkovce
 8. OŠ Franca Rozmana Staneta
 9. OŠ Turnišče
 10. Biotehniški center Naklo
 11. OŠ Marije Vere
 12. Srednja gradbena; Geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
 13. OŠ Cirila Kosmača Piran
 14. Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
 15. OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
 16. Vrtec Galjevica
 17. Vrtec Sežana-enota Komen
 18. OŠ »Jožeta Krajca« Rakek s PŠ »Rudolfa Maistra« Unec
 19. OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
 20. OŠ Sostro

Vsem sodelujočim najlepša hvala.

PROJEKT LINPILCARE

Z mednarodno konferenco, ki je od 24. do 26. avgusta 2017 potekala v Ljubljani, smo zaključilo dvoletno sodelovanje v projektu LINPILCARE, ki ga je v Sloveniji vodil Zavod RS za šolstvo. Na mednarodni konferenci smo poglabljali znanja o tem, kako v svojem okolju vzpostaviti učečo se skupnost, raziskovati lastno prakso in iskati strategije za izboljšanje ter kako si pri svojem delu pomagati z znanstvenimi raziskavami.

O PROJEKTU

To LINk Practitioner  Inquiry (via profesional Learninh Communities) with results of Academic Research, to support teacher and schools in Evidence based work


linpilcare
POVEZATI UČITELJEVO SAMORAZISKOVANJE, UČNO SKUPNOST in ZNANSTVENE RAZISKAVE ZA Z DOKAZI UTEMELJENO UČENJE

LINPILCARE je mednarodni projekt v okviru Erazmus+

Konzorcij strateških partnerjev:

 • VSKO Bruselj
 • Univerza Tartu Estonija
 • Fontys Eidhoven in Tilburg Nizozemska
 • ZRSŠ Slovenija
 • Almada Forma Portugalska
 • Dene Magna Velika Britanija

CILJI PROJEKTA

 1. Izdelati nov konceptualni referenčni okvir in ga podpreti z zbirko kakovostnih orodij za razvoj spretnosti: gradivi, primeri, instrumenti, protokoli, dostopi do akademskih raziskav.
 2. Razširjati novi okvir in orodja z moduli in seminarji.
 3. Raziskovati lastno prakso kot prvi korak do poučevanja z metodami, katerih učinkovitost je znanstveno dokazana (evidence-based oz. evidence-informed EB).
 4. Stimulirati praktike, da svoje ugotovitve primerjajo z akademskimi.
 5. Ponuditi protokole za začetek dela v učnih skupinah kolegov (protokoli vodijo v tiste aktivnost, ki omogočajo, da se nekaj zgodi…).
 6. Podpirati pridružene šole pri poučevanju na temelju podatkov/dokazov.

3 STEBRI

 1. UČITELJEVO RAZISKOVANJE LASTNE PRAKSE
 2. UČEČE SE SKUPNOSTI KOLEGOV
 3. DOSTOPNOST ZNANSTVENIH RAZISKAV

NAŠE DELO V OKVIRU PROJEKTA

Skozi cilje in stebre projekta je tim na naši šoli spodbujal višje nivoje bralne pismenosti. Ob zaključku projekta smo izdali tudi ZBORNIK – Nabor nalog, ki spodbujajo in preverjajo različne nivoje bralnega razumevanja.

LINPILCARE_poročilo po prvem letu sodelovanja

LINPILCARE_poročilo po drugem letu projekta

Operativni načrt 2016/2017

24. – 26. AVGUST 2017 MEDNARODNA KONFERENCA V LJUBLJANI

Na konferenci smo bili deležni izjemnega programa (http://linpilcare.eu/images/WEBMASTER/Documents/SLO_CONF/Linpilcare_Program.pdf) skozi katerega smo poglabljali znanje o treh stebrih projekta in kako to znanje najbolje vnesti v našo prakso. Zelo smo bili počaščeni, da nas je nagovorila dr. Nancy Fichtman Dana (College of Education, University of Florida), ki se z raziskovanjem lastne prakse ukvarja že vrsto let in je avtorica več knjig s tega področja. Njen nastop je bil navdihujoč in poln napotkov o tem, zakaj je raziskovanje lastne prakse tako zelo pomembno.

Na konferenci  smo predstavili tudi delo učeče se skupnosti na naši šoli in bili za dobro delo nagrajeni z vzpodbudnimi besedami in pozitivnimi mnenji. Dr. Nancy Dana nam je čestitala in nam zaželela nadaljnje dobro delo ter uspešno raziskovanje lastne prakse.

Llinpincare_presentation template_Tjaša Prudič

Koordinatorica projekta Tjaša Prudič

Gradivo iz projekta SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL  V LJUBLJANSKI REGIJI
Rezultat našega dela v šolskem letu 2013/2014, si lahko ogledate na naslednji povezavi:
ZBORNIK_projekt Bralna pismenost
OPERATIVNI NAČRT_OŠ Jožeta Krajca Rakek_2014.2015
Rezultat našega dela v šolskem letu 2014/2015, si lahko ogledate na naslednji povezavi
PP predstavitev

Mednarodno sodelovanje s švicarsko šolo ISZL

Od aprila 2015 do junija 2017 smo bili vključeni v mednarodno sodelovanje s šolo ISZL iz Švice (International School of Zug und Luzern, http://www.iszl.ch/).  V projektu sta sodelovali dve generaciji naših osmošolcev (šol. leto 2015/16 in 2016/17). Gre za mednarodno šolo, kjer poteka pouk v angleščini, vendar se učenci učijo tudi nemščino, saj se šola nahaja v nemškem jezikovnem območju.

Naši učenci so s svojimi sovrstniki iz Švice navezali stike preko različnih elektronskih medijev – na ta način so spoznavali drug drugega, predstavljali svojo državo, šolo, način življenja, kulturo, običaje in jezik. Cilj našega sodelovanja je bil – s pomočjo angleščine in nemščine kot jezikov sporazumevanja – navezovati stike s sovrstniki iz tujine, spoznati druge svetovne kulture, postati mednarodno bolj ozaveščeni in tolerantni … Spodbuditi smo jih želeli, da angleščino in nemščino uporabijo kot jezik sporazumevanja v vsakodnevnih življenjskih situacijah.

V obeh šolskih letih smo naše sodelovanje s švicarsko šolo podkrepili še z obojestransko izmenjavo – najprej z našim obiskom Švice, nato pa smo se izkazali še v vlogi gostiteljev švicarskih učencev pri nas. Učenci so doživeli in spoznali marsikaj novega, navezali nove stike, za katere upamo, da se bodo ohranili, predvsem pa si pridobili veliko novih neprecenljivih izkušenj.

 

Prihod učencev mednarodne šole ISZL iz Švice

Včeraj dopoldne smo na našo šolo sprejeli učence mednarodne šole ISZL iz Švice. Učenci nam namreč v sklopu izmenjave te dni vračajo obisk. Seveda smo se ponovnega snidenja zelo veselili. Po uradnem sprejemu in uvodnih besedah ravnateljice in župana so se gostujoči...

read more

Švica – 2. dan

Kljub deževnemu vremenu se imamo super. Spoznavamo nove ljudi, drugačno okolje, kulturo in način življenja. Ogledali smo si tudi šolo in prisostvovali pri pouku, ki je tako po organizaciji kot vsebini precej drugačen od našega. Včeraj popoldne smo spoznali ...

read more

Pozdrav iz Švice

Dragi starši, sporočamo vam, da smo srečno prispeli v Švico. Po dolgi vožnji smo sicer malce utrujeni, vendar že v polnem teku priprav na današnji nastop na koncertu. Pošiljamo vam lep pozdrav v Slovenijo. Fotografije prvega dne si lahko ogledate TUKAJ.  ...

read more

Projekt “Švedska”

Tretja generacija mednarodnega sodelovanja s Švedsko, 2017–2018

V šolskem letu 2017/18 se lahko učenci sedmega in osmega razreda vključijo v pripravo na mednarodno izmenjavo učencev s Švedsko. Sodelovali bomo z osnovno šolo Grindskolan iz Norrtälja na Švedskem. Učenci bodo pri interesni dejavnosti pripravljali gradiva, s katerimi bodo svojim vrstnikom na Švedskem poskušali čim bolje predstaviti sebe in življenje pri nas, našo državo, kulturo, tradicijo, navade, jezik in še kaj. Fotografirali bodo, snemali video, ustvarili filmček, zbrali zanimive pisne prispevke in predstavitve. Aktivno bomo zbirali sredstva za mednarodno izmenjavo: organizirali bomo akcijo zbiranja starega papirja, izdelovali bomo ustvarjalne in uporabne izdelke in jih ponudili na Miklavževem sejmu ter pripravili nastop z gostom. Decembra bomo krajane povabili na prireditev Prihod luči po švedski tradiciji praznovanja praznika svete Lucije. Pripravljali se bomo na sprejem švedskih vrstnikov, ki bo prvi teden junija 2018 na Rakeku, ter potovanje na Švedsko v začetku naslednjega šolskega leta.

Druga generacija mednarodnega sodelovanja s švedsko šolo, 2014–2016 

Po vzajemni mednarodni izmenjavi naših učencev in učencev švedske šole Roslagsskolan ‘Roden’ septembra 2013, in zaključku sodelovanja ‘prve generacije’ učencev, ki so se spoznavali s švedskimi vrstniki, se tega v novem šolskem letu lotevajo učenci letošnjih osmih razredov. Drug drugemu bodo predstavili sebe, svoje domače okolje, deželo, način življenja. Za komunikacijo bodo uporabljali angleščino in uporabljali moderno tehnologijo. V sklopu novega dvoletnega obdobja mednarodnega sodelovanja si ponovno želimo, da bi nas švedski vrstniki obiskali na Rakeku, načrtujemo pa tudi povraten obisk.

Učenci 8. razredov se vključujejo v projekt mednarodne izmenjave učencev, 2012–2014

Na predlog Slovensko-švedskega društva se je naši šoli ponudila priložnost sodelovanja s švedsko osnovno šolo Roslagsskolan “Roden” iz občine Norrtälje, približno 70 km severno od Stockholma. Učenci so že vzpostavili prve stike, v prihodnje pa se bomo podrobneje spoznavali, drug drugemu predstavili svoj vsakdan, način življenja, bližnjo okolico, domovino, običaje ipd. Vrhunec projekta bo letošnje gostovanje švedskih vrstnikov, ki ga načrtujemo že v začetku junija. Naši učenci bodo švedske vrstnike za nekaj dni sprejeli v svoje domove; dopoldne se nam bodo pridružili pri pouku, popoldne pa jim bomo razkazali lepote Slovenije. V naslednjem šolskem letu bodo naši učenci obiskali svoje švedske vrstnike na njihovih domovih in njihovi šoli.

V projekt se vključujeta oba 8. razreda, gospa ravnateljica, razredničarki 8. a in 8. b in učiteljica Jolanda Cerkvenik, pa tudi ostali delavci šole. Na roditeljskem sestanku, 10. decembra, sta predstavnika Slovensko-švedskega društva gospod Janez Bajt in gospod Miro Brumat staršem in učencem približala idejo projekta ter švedske vrstnike. Društvo bo šoli skozi celotno obdobje trajanja projekta nudilo pomoč in podporo.

Nadejamo se vzpostaviti pristne stike z vrstiki iz oddaljene evropske države, pridobiti nepozabne izkušnje in veselimo se izmenjave.

 

Vrnitev s Švedske

Sreda, 5. september 2018 Zadnje jutro našega bivanja na Švedskem smo se zbrali v šoli. Tudi na Švedskem poznajo različico strateške igre, ki se simpatično imenuje »tipspromenad«. Vprašanja so se nanašala na naši dve državi, reševali pa smo jih v mešanih skupinah....

read more

Stockholm

Torek, 4. september 2018 Po zajtrku z gostitelji smo se zbrali na glavni avtobusni postaji in se z redno linijo odpeljali v glavno mesto. Opazili smo, da veliko ljudi uporablja javno prevoz, saj udoben in sodoben visok avtobus, prosta uporaba interneta in možnost...

read more

Vtisi s Švedske

Sončno jutro je napovedovalo prijeten dan. Okrog devetih smo se zbrali na glavni avtobusni postaji in se z rednim avtobusom odpeljali v kakšno uro vožnje oddaljen pristaniški kraj Grisslehamn severno od Norrtälja. Čudovita pot skozi gozd nas je privedla do fascinante...

read more

Ekskurzija 7. a, 8. a

V sredo smo prišli v šolo ob 8:20, vzeli malico in odšli na avtobus. Gostitelji in Švedi so bili skupaj na enem, ostali pa na drugem avtobusu. Odšli smo v Ljubljano. Švedi so imeli ločen pohod po Ljubljani. Mi smo odšli proti Rožniku. Na poti smo učenci v projektu...

read more

Izmenjava z Bolgarijo -Erasmus+ 2. dan

Dopoldne smo si ogledali šolo Nikolay Katranov. Po toplem sprejemu s kruhom in soljo so nam pripravili kulturni program. Podrobneje smo si ogledali kulturnozgodovinske znamenitosti mesta Svisthov. V popoldanskem in večernem času so na šoli potekale različne delavnice....

read more

Mednarodna izmenjava Buzau, 5. dan

Dopoldne si zaradi dežja nismo mogli ogledati blatnih vulkanov, zato smo se odpravili v samostan Ciolanu, ki je bil zgrajen okoli leta 1570. Razkazal nam ga je pravoslavni duhovnik. Ogledali smo si tudi evropsko šolo v Maguri, kjer so nam predstavili svoje Erasmus+...

read more

Mednarodna izmenjava Buzau, 4. dan

Današnji dan smo preživeli v glavnem mestu Romunije - Bukarešti. Ogledali smo si zbirke v Naravoslovnem muzeju Grigore Antipa. Videli smo tudi zgradbo parlamenta, ki je svetovno znan zaradi svoje velikosti. Popoldne smo preživeli v Hiši eksperimentov, kjer so nam...

read more

Mednarodna izmenjava Buzau, 3. dan

Dopoldne smo si ogledali Mestni muzej v Buzau. V isti stavbi se nahaja tudi mestno gledališče. Učenci so na zanimivi delavnici spoznali  zgodbo o romunskem učitelju, geografu in svetovnemu popotniku Dumitru Danu. Popoldne so  učenci sodelujočih držav na mednarodni...

read more

Mednarodna izmenjava Buzau, 2. dan

V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili v mestece Bran, kjer smo si ogledali grad kraljice Marije Aleksandre Viktorije (29. oktober 1875–18. julij 1938), ki je bila zadnja romunska kraljica. Grad je znan tudi kot grad grofa Drakule. Po kosilu smo se odpeljali v...

read more

Mednarodna izmenjava Buzau, 1. dan

Prvi dan našega gostovanja v Romuniji smo preživeli na partnerski šoli. Seznanili smo se s potekom dela na šoli, učenci pa so se nam v večurnem programu predstavili s svojim odličnim petjem in plesom. Tudi naši učenci so predstavili star ljudski ples. Navdušeni smo...

read more

Stem by art- Buzau Erasmus+

V popoldanskih urah smo srečno prispeli  v Buzau. Pričakali sta nas zaskrbljeni učiteljici Roxana in Gratiela, saj je naše letalo poletelo z enourno zamudo. Namestili smo se v hotel in si že ustvarili prve vtise o Romuniji.

read more

Praga – Ruse – Rakek

flip-animV letošnjem letu smo se odzvali na  mednarodni otroški likovni natečaj Lidice 2015. Učenci so ustvarjali na tematiko svetlobe, saj je le tej posvečeno letošnje leto . Hkrati vzpostavili stik z Osnovno šolo Lupačova v Pragi 3, s katero in z Bolgarsko srednjo šolo Geo Milev school že načrtujemo skupni mednarodni projekt na temo solidarnosti, z naslovom Solidarity in a flipped classroom.  Odločili smo se, da najbolj ustvarjalne učence, ki so sodelovali na natečaju, že letos popeljemo na ekskurzijo v Prago in na ogled otvoritve razstave v Lidice.

Projekt, ki ga nameravamo izpeljati naslednje leto temelji na solidarnosti v vseh treh državah, kljub temu da se naša kultura in način življenja nekoliko razlikujeta.

 

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.