Zaključeni projekti

las-notranjska

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta:  ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN PRENOS IN UPORABA STARIH ZNANJ  V DANAŠNJI DAN
 • Akronim:  ŠPAJZA 2
 • Tematsko področje:   EKSRP – VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Partnerji projekta

 • VP: MIHAELA KLANČAR, NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
 • P2: KOVŠCA PETER, ČEBELAR
 • P3: OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA
 • P4: OSNOVNA ŠOLA  HEROJA JANEZA HRIBARJA STARI TRG
 • P5: OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK

Aktivnosti operacije:

 • Projekt ŠPAJZA 2 se  izvaja v okviru programa LAS Notranjska in  temelji na ukrepu ozaveščanja o pomenu varovanja okolja ter izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju tega. Je nadaljevanje že  zaključenega projekta.  Vodilni partner je Mihaela Klančar, nos. dop. dej. na kmetiji. Projekt  zajema aktivnosti, ki  vplivajo na višjo ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Izvajal se bo od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2021 v občini Cerknica in Loška dolina. Vanj so  vključeni prebivalci vseh teh občin LAS Notranjska in ostali naključni zainteresirani,  ki želijo uporabljati lokalne pridelke in/ali se naučiti pripravo jedi iz ekološko pridelane hrane lokalnega izvora ali želijo spoznati in se naučiti starih znanj in vedenj.
  Glavno vsebinsko področje je  Pomen lokalne kmetijske pridelave in predelave, pomen kratkih verig, pomen zdravega načina življenja, pomen ohranjanja starih znanj in vedenj z dodanimi novimi vedenji. Poleg partnerja Petra Kovšca (čebelarja ) so kot partnerji v  projektu tudi Zavod ORON, Društvo biodinamikov Notranjska in osnovne šole iz Cerknice, Starega trga in Unca. V svoje šolske programe bodo šole vključile aktivnosti, s katerimi bodo učenci pridobili nova vedenja in znanja o pomenu uporabe lokalno pridelane, zdrave, neprocesirane hrane, o pomenu zdravega, aktivnega načina življenjskega sloga.  Vsaka šola bo izvedla dejavnosti glede na svoje pogoje in način dela, vsem pa bo  skupna enaka vsebina. Aktivnosti projekta bodo ostale stalnica v njihovem programu. Zavod ORON bo poskrbel za izvedbo produkcije 10  TV-prispevkov. Društvo biodinamikov bo aktivno delovalo na izvedbi dejavnosti v šolskih načrtovanih aktivnostih, izvedbi delavnic ter skrbelo za koordinacijo in promocijo pri izvedbi zastavljenega projekta.

Že izvedene aktivnosti:

Na šolskem vrtu PŠ Unec bo projekt zajemal 5 delavnic, katerih namen je ureditev šolskega vrta, da bi ta postal odprta učilnica v naravi. Aktivnosti, ki potekajo že od junija 2020, se zaključujejo v 1. fazi. Do zdaj smo pri vsaki delavnici uspeli izvesti sledeče:

 1. delavnica: Skalnjak – suh vodni motiv: najprej je g. hišnik Bojan posekal previsoko cipreso, učenci so območje skalnjaka očistili; izkopali so trajnice, umaknili skale – kamne.
 2. delavnica: Cvetlična greda: učenci so obe gredici, ki sta predvideni za sončni in senčni del očistili grobih plevelov. Sejančke sirijskih hibiskusov, ki so se razrasli pod grmičkom, so posadili v lončke in jih skupaj z nekaj izkopanimi trajnicami posadili na gredici ‘Drevesnica’. Nekaj tja posajenih trajnic bomo lahko uporabili tudi za poznejšo zasaditev. Članica Društva Biodinamika Notranjska pa je obrezala močno razrasla grmička sirijskega hibiskusa.
  V sklopu 2. faze je mentorica vrtnarskega krožka poskušala očistiti cvetlično senčnato gredico trajnih plevelov (slak), delov korenin ter gomoljev izkopanih trajnic (maslenic in perunik) ter čebulic (narcis, zvončkov). Na pomoč je tudi tokrat prišla članica Biodinamike Notranjska, ga. Martina Mramor. Izkopati je bilo potrebno tudi kar nekaj večjih grmičkov sejančkov sirijskega hibiskusa. Enega je ga. Martina tudi posadila. Poleg je postavila še količek, ki bo drevescu začasno nudil oporo. Okrog je posadila tudi nekaj izkopanih čebulic. Fotografije. Cvetlično senčnato gredico bo v prihodnosti potrebno očistiti še do konca, spomladi izkopati trajni rman ter jo pripraviti na 3. fazo – zasaditev, ki bo tudi za učence bolj zanimiva, spodbudna in vesela.
 3. delavnica: Zeliščni vrt: tukaj smo zaenkrat le porezali preveč razrasle rastline, ki so segale na potke in ovirale hojo.
 4. delavnica: Sadno drevje: g. hišnik Vilko in mentorica vrtnarskega krožka sta izkopala luknje za sadno drevje. V jesenskem saditvenem obdobju, po 1. novembru 2020, nameravamo posaditi dve sadni drevesi, v spomladanskem pa še eno. Ob izkopanih jamah so učenci opazovali travno rušo, zemlji živico in mrtvico ter izkopane predmete.
  Po 1. novembru 2020 smo udeleženci v projektu ŠPAJZA 2 (v okviru programa LAS Notranjska) pričeli z 2. fazo.
  Na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec smo na martinovo, 11. 11., v jesenskem saditvenem obdobju zasadili 2 sadni drevesci: jablano TOPAZ in češnjo BURLAT. Ti dve sadni vrsti nam je, glede na podnebne razmere, nadmorsko višino, rodovitnost zemlje (…), predvsem pa čas obiranja sadežev v času, ko so učenci prisotni, svetoval vodja Poskusnega sadovnjaka Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici, g. Roman Mavec. Na poslani skici šolskega vrta nam je tudi označil lokacijo, kjer naj bi posadili drevesa. (Spomladi bomo posadili še eno drevo, za katero je bolj ustrezno spomladansko saditveno obdobje.)
  Na žalost pri saditvi zaradi znanih razmer učenci niso bili prisotni, bila pa sta zelo aktivna učiteljica, ga. Katja Tekavec in g. hišnik Vilko.
  Potrebovali smo:
  • ustrezni sadiki (veliko glavnih in lasastih korenin in dobro zaraščeno, nič počeno cepljeno mesto),
  • količek za oporo,
  • mrežo,
  • organsko gnojilo – približno 1 kg na drevesce,
  • vrvico za privezovanje k opori,
  • mrežo (gosto pletivo) pred srnjadjo, zajci – 2-krat po 1m x 30 cm.

  V sadilni jami, ki sta bili izkopani že v oktobru, smo po postopku sajenja najprej posadili jablano, nato pa še češnjo.

 5. delavnica: Gredica ‘Divja trava’: na površini, kjer je stala visoka greda ‘Ključavnica’ iz žledoloma 2014, smo v juniju oblikovali gredico, ki smo jo omejili s cementnimi strešniki. Jeseni smo odstranili plevel in odvečno zemljo iz gredice dodali v novo visoko gredo (oblikovano v juniju 2020). Na očiščeno gredico smo kot zastirko položili zeleno gnojenje iz visoke grede (ajdo in borago).

Pri vseh aktivnostih je bdela nad nami in nam s strokovnimi nasveti pomagala članica Društva Biodinamika Notranjska, ga. Martina Mramor. Učenci so se seznanjali z različnimi vrtnimi orodji, se učili rokovati z njimi, spoznavali so različne trajnice in plevele, se učili izbrati pravilno velikost lončka glede na velikost rastline, opazovali so tudi drobne živali tal. Oblikovali so si kritičen in samokritičen odnos do opravljenega dela ter se urili v vztrajnosti.

 

Cilji projekta:

Projekt ŠPAJZA 2 je osnovan na strateškem cilju Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska v obdobju od 2014–2020 kot višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

Specifični cilji projekta:

 • ozaveščanje o pomenu zdravega, aktivnega načina življenja
 • prenos starih znanj in vedenj v današnji dan, uporaba novih vedenj
 • povečanje obstoječe ponudbe
 • izobraževanje potrošnikov
 • izobraževanje mladih skozi šolske, obšolske in prostočasne dejavnosti
 • pomen varovanja okolja;
 • pomen lokalne pridelave in predelave hrane;
 • pomen kmeta kot pridelovalca hrane, in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane;
 • razumevanje koristi uživanja priporočenih živil iz lokalnega okolja.

Zastavljene cilje operacije bomo dosegli:

 • kupljena bo nova/dodatna oprema, s katero bosta partnerja kvantitetno in kvalitetno povečala  svojo ponudbo,
 • vzpostavljena bo nova izobraževalna točka
 • zasajen bo nov trajni nasad šipka,
 • izvedena bo  promocija projekta,
 • Izvedene bodo izobraževalno/praktične aktivnosti za starejše in mlajše.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Šolski ekovrt

V četrtek, 20. 3. 2021, smo na PŠ Unec izvedli dan dejavnosti "šolski ekovrt". Učenci so spoznavali zelišča, sadili, sejali, pripravljali gredice ter izdelali pogačo za lačne ptičke. Na vrtu smo s pomočjo gospe Martine Mramor posadili drevo asimine. Kako lepo smo se...

Mladi kreativni potenciali – Kreativni +

Šola v projektu sodeluje skupaj z zavodom ORON in pod okriljem LAS Notranjska. V okviru projekta se izvaja medijski krožek, v katerem sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda. Zavod ORON je kot vodilni partner zagotovil novo tehnološko opremo za izvedbo krožka, pa tudi mentorja, gospoda Mitjo Razdriha.

Učenci spoznavajo celoten proces, ki je potreben za ustvarjanje oddaje. Najprej so seveda spoznali opremo in se jo naučili uporabljati. Docela so spoznali postopek snemanja intervjuja, pri tem pa so si pomagali z resnično nepecenljivimi nasveti našega mentorja, gospoda Mitje Razdriha.

Delovanje krožka smo združili z Vrtnarskim krožkom: posneli smo delo otrok na šolskem vrtu na Uncu. Posnetke, skupaj s posnetki razstave “Kdor seje, ta žanje: šolski vrtovi na Notranjskem” so starejši udeleženci zmontirali in nastal je posnetek, ki služi kot virtualni sprehod po razstavi.

 

 

Nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« se je za letos zaključil

 

V času od 22. 9. 2021 do 22. 4. 2022 je 20 različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah po celi Sloveniji potekal nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«.

Letošnja tema je bila Zeliščni pripravki.

Vzgojno-izobraževalne ustanove so ob koncu projekta poslale kratka poročila:

 

 1. BC NAKLO sivkazeliščni čaj
 2. CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN
 3. GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA
 4. OŠ CVETKA GOLARJA LJUTOMER
 5. OŠ ČRNA NA KOROŠKEM
 6. OŠ FRANA KRANJCA CELJE
 7. OŠ HINKA SMREKARJA
 8. OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK, dejavnost 2, dejavnost 3
 9. OŠ KRIŽE
 10. OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM PODRUŽNICA VELIKI PODLOG
 11. OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM
 12. OŠ MIREN
 13. OŠ SOSTRO
 14. OŠ SPODNJA IDRIJA
 15. OŠ SVETI TOMAŽ
 16. OŠ TURNIŠČE
 17. PRVA OS SLOVENJ GRADEC
 18. VRTEC PEDENJPED
 19. VRTEC SEŽANA ENOTA MATERIJA
 20. VRTEC SEŽANA

Vsem sodelujočim najlepša hvala.

PROJEKT LINPILCARE

Z mednarodno konferenco, ki je od 24. do 26. avgusta 2017 potekala v Ljubljani, smo zaključilo dvoletno sodelovanje v projektu LINPILCARE, ki ga je v Sloveniji vodil Zavod RS za šolstvo. Na mednarodni konferenci smo poglabljali znanja o tem, kako v svojem okolju vzpostaviti učečo se skupnost, raziskovati lastno prakso in iskati strategije za izboljšanje ter kako si pri svojem delu pomagati z znanstvenimi raziskavami.

O PROJEKTU

To LINk Practitioner  Inquiry (via profesional Learninh Communities) with results of Academic Research, to support teacher and schools in Evidence based work


linpilcare
POVEZATI UČITELJEVO SAMORAZISKOVANJE, UČNO SKUPNOST in ZNANSTVENE RAZISKAVE ZA Z DOKAZI UTEMELJENO UČENJE

LINPILCARE je mednarodni projekt v okviru Erazmus+

Konzorcij strateških partnerjev:

 • VSKO Bruselj
 • Univerza Tartu Estonija
 • Fontys Eidhoven in Tilburg Nizozemska
 • ZRSŠ Slovenija
 • Almada Forma Portugalska
 • Dene Magna Velika Britanija

CILJI PROJEKTA

 1. Izdelati nov konceptualni referenčni okvir in ga podpreti z zbirko kakovostnih orodij za razvoj spretnosti: gradivi, primeri, instrumenti, protokoli, dostopi do akademskih raziskav.
 2. Razširjati novi okvir in orodja z moduli in seminarji.
 3. Raziskovati lastno prakso kot prvi korak do poučevanja z metodami, katerih učinkovitost je znanstveno dokazana (evidence-based oz. evidence-informed EB).
 4. Stimulirati praktike, da svoje ugotovitve primerjajo z akademskimi.
 5. Ponuditi protokole za začetek dela v učnih skupinah kolegov (protokoli vodijo v tiste aktivnost, ki omogočajo, da se nekaj zgodi…).
 6. Podpirati pridružene šole pri poučevanju na temelju podatkov/dokazov.

3 STEBRI

 1. UČITELJEVO RAZISKOVANJE LASTNE PRAKSE
 2. UČEČE SE SKUPNOSTI KOLEGOV
 3. DOSTOPNOST ZNANSTVENIH RAZISKAV

NAŠE DELO V OKVIRU PROJEKTA

Skozi cilje in stebre projekta je tim na naši šoli spodbujal višje nivoje bralne pismenosti. Ob zaključku projekta smo izdali tudi ZBORNIK – Nabor nalog, ki spodbujajo in preverjajo različne nivoje bralnega razumevanja.

LINPILCARE_poročilo po prvem letu sodelovanja

LINPILCARE_poročilo po drugem letu projekta

Operativni načrt 2016/2017

24. – 26. AVGUST 2017 MEDNARODNA KONFERENCA V LJUBLJANI

Na konferenci smo bili deležni izjemnega programa (http://linpilcare.eu/images/WEBMASTER/Documents/SLO_CONF/Linpilcare_Program.pdf) skozi katerega smo poglabljali znanje o treh stebrih projekta in kako to znanje najbolje vnesti v našo prakso. Zelo smo bili počaščeni, da nas je nagovorila dr. Nancy Fichtman Dana (College of Education, University of Florida), ki se z raziskovanjem lastne prakse ukvarja že vrsto let in je avtorica več knjig s tega področja. Njen nastop je bil navdihujoč in poln napotkov o tem, zakaj je raziskovanje lastne prakse tako zelo pomembno.

Na konferenci  smo predstavili tudi delo učeče se skupnosti na naši šoli in bili za dobro delo nagrajeni z vzpodbudnimi besedami in pozitivnimi mnenji. Dr. Nancy Dana nam je čestitala in nam zaželela nadaljnje dobro delo ter uspešno raziskovanje lastne prakse.

Llinpincare_presentation template_Tjaša Prudič

Koordinatorica projekta Tjaša Prudič

Gradivo iz projekta SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL  V LJUBLJANSKI REGIJI
Rezultat našega dela v šolskem letu 2013/2014, si lahko ogledate na naslednji povezavi:
ZBORNIK_projekt Bralna pismenost
OPERATIVNI NAČRT_OŠ Jožeta Krajca Rakek_2014.2015
Rezultat našega dela v šolskem letu 2014/2015, si lahko ogledate na naslednji povezavi
PP predstavitev

Mednarodno sodelovanje s švicarsko šolo ISZL

Od aprila 2015 do junija 2017 smo bili vključeni v mednarodno sodelovanje s šolo ISZL iz Švice (International School of Zug und Luzern, http://www.iszl.ch/).  V projektu sta sodelovali dve generaciji naših osmošolcev (šol. leto 2015/16 in 2016/17). Gre za mednarodno šolo, kjer poteka pouk v angleščini, vendar se učenci učijo tudi nemščino, saj se šola nahaja v nemškem jezikovnem območju.

Naši učenci so s svojimi sovrstniki iz Švice navezali stike preko različnih elektronskih medijev – na ta način so spoznavali drug drugega, predstavljali svojo državo, šolo, način življenja, kulturo, običaje in jezik. Cilj našega sodelovanja je bil – s pomočjo angleščine in nemščine kot jezikov sporazumevanja – navezovati stike s sovrstniki iz tujine, spoznati druge svetovne kulture, postati mednarodno bolj ozaveščeni in tolerantni … Spodbuditi smo jih želeli, da angleščino in nemščino uporabijo kot jezik sporazumevanja v vsakodnevnih življenjskih situacijah.

V obeh šolskih letih smo naše sodelovanje s švicarsko šolo podkrepili še z obojestransko izmenjavo – najprej z našim obiskom Švice, nato pa smo se izkazali še v vlogi gostiteljev švicarskih učencev pri nas. Učenci so doživeli in spoznali marsikaj novega, navezali nove stike, za katere upamo, da se bodo ohranili, predvsem pa si pridobili veliko novih neprecenljivih izkušenj.

 

Prihod učencev mednarodne šole ISZL iz Švice

Včeraj dopoldne smo na našo šolo sprejeli učence mednarodne šole ISZL iz Švice. Učenci nam namreč v sklopu izmenjave te dni vračajo obisk. Seveda smo se ponovnega snidenja zelo veselili. Po uradnem sprejemu in uvodnih besedah ravnateljice in župana so se gostujoči...

read more

Švica – 2. dan

Kljub deževnemu vremenu se imamo super. Spoznavamo nove ljudi, drugačno okolje, kulturo in način življenja. Ogledali smo si tudi šolo in prisostvovali pri pouku, ki je tako po organizaciji kot vsebini precej drugačen od našega. Včeraj popoldne smo spoznali ...

read more

Pozdrav iz Švice

Dragi starši, sporočamo vam, da smo srečno prispeli v Švico. Po dolgi vožnji smo sicer malce utrujeni, vendar že v polnem teku priprav na današnji nastop na koncertu. Pošiljamo vam lep pozdrav v Slovenijo. Fotografije prvega dne si lahko ogledate TUKAJ.  ...

read more

Projekt “Švedska”

Tretja generacija mednarodnega sodelovanja s Švedsko, 2017–2018

V šolskem letu 2017/18 se lahko učenci sedmega in osmega razreda vključijo v pripravo na mednarodno izmenjavo učencev s Švedsko. Sodelovali bomo z osnovno šolo Grindskolan iz Norrtälja na Švedskem. Učenci bodo pri interesni dejavnosti pripravljali gradiva, s katerimi bodo svojim vrstnikom na Švedskem poskušali čim bolje predstaviti sebe in življenje pri nas, našo državo, kulturo, tradicijo, navade, jezik in še kaj. Fotografirali bodo, snemali video, ustvarili filmček, zbrali zanimive pisne prispevke in predstavitve. Aktivno bomo zbirali sredstva za mednarodno izmenjavo: organizirali bomo akcijo zbiranja starega papirja, izdelovali bomo ustvarjalne in uporabne izdelke in jih ponudili na Miklavževem sejmu ter pripravili nastop z gostom. Decembra bomo krajane povabili na prireditev Prihod luči po švedski tradiciji praznovanja praznika svete Lucije. Pripravljali se bomo na sprejem švedskih vrstnikov, ki bo prvi teden junija 2018 na Rakeku, ter potovanje na Švedsko v začetku naslednjega šolskega leta.

Druga generacija mednarodnega sodelovanja s švedsko šolo, 2014–2016 

Po vzajemni mednarodni izmenjavi naših učencev in učencev švedske šole Roslagsskolan ‘Roden’ septembra 2013, in zaključku sodelovanja ‘prve generacije’ učencev, ki so se spoznavali s švedskimi vrstniki, se tega v novem šolskem letu lotevajo učenci letošnjih osmih razredov. Drug drugemu bodo predstavili sebe, svoje domače okolje, deželo, način življenja. Za komunikacijo bodo uporabljali angleščino in uporabljali moderno tehnologijo. V sklopu novega dvoletnega obdobja mednarodnega sodelovanja si ponovno želimo, da bi nas švedski vrstniki obiskali na Rakeku, načrtujemo pa tudi povraten obisk.

Učenci 8. razredov se vključujejo v projekt mednarodne izmenjave učencev, 2012–2014

Na predlog Slovensko-švedskega društva se je naši šoli ponudila priložnost sodelovanja s švedsko osnovno šolo Roslagsskolan “Roden” iz občine Norrtälje, približno 70 km severno od Stockholma. Učenci so že vzpostavili prve stike, v prihodnje pa se bomo podrobneje spoznavali, drug drugemu predstavili svoj vsakdan, način življenja, bližnjo okolico, domovino, običaje ipd. Vrhunec projekta bo letošnje gostovanje švedskih vrstnikov, ki ga načrtujemo že v začetku junija. Naši učenci bodo švedske vrstnike za nekaj dni sprejeli v svoje domove; dopoldne se nam bodo pridružili pri pouku, popoldne pa jim bomo razkazali lepote Slovenije. V naslednjem šolskem letu bodo naši učenci obiskali svoje švedske vrstnike na njihovih domovih in njihovi šoli.

V projekt se vključujeta oba 8. razreda, gospa ravnateljica, razredničarki 8. a in 8. b in učiteljica Jolanda Cerkvenik, pa tudi ostali delavci šole. Na roditeljskem sestanku, 10. decembra, sta predstavnika Slovensko-švedskega društva gospod Janez Bajt in gospod Miro Brumat staršem in učencem približala idejo projekta ter švedske vrstnike. Društvo bo šoli skozi celotno obdobje trajanja projekta nudilo pomoč in podporo.

Nadejamo se vzpostaviti pristne stike z vrstiki iz oddaljene evropske države, pridobiti nepozabne izkušnje in veselimo se izmenjave.

 

Vrnitev s Švedske

Sreda, 5. september 2018 Zadnje jutro našega bivanja na Švedskem smo se zbrali v šoli. Tudi na Švedskem poznajo različico strateške igre, ki se simpatično imenuje »tipspromenad«. Vprašanja so se nanašala na naši dve državi, reševali pa smo jih v mešanih skupinah....

read more

Stockholm

Torek, 4. september 2018 Po zajtrku z gostitelji smo se zbrali na glavni avtobusni postaji in se z redno linijo odpeljali v glavno mesto. Opazili smo, da veliko ljudi uporablja javno prevoz, saj udoben in sodoben visok avtobus, prosta uporaba interneta in možnost...

read more

Vtisi s Švedske

Sončno jutro je napovedovalo prijeten dan. Okrog devetih smo se zbrali na glavni avtobusni postaji in se z rednim avtobusom odpeljali v kakšno uro vožnje oddaljen pristaniški kraj Grisslehamn severno od Norrtälja. Čudovita pot skozi gozd nas je privedla do fascinante...

read more

Ekskurzija 7. a, 8. a

V sredo smo prišli v šolo ob 8:20, vzeli malico in odšli na avtobus. Gostitelji in Švedi so bili skupaj na enem, ostali pa na drugem avtobusu. Odšli smo v Ljubljano. Švedi so imeli ločen pohod po Ljubljani. Mi smo odšli proti Rožniku. Na poti smo učenci v projektu...

read more

Praga – Ruse – Rakek

flip-animV letošnjem letu smo se odzvali na  mednarodni otroški likovni natečaj Lidice 2015. Učenci so ustvarjali na tematiko svetlobe, saj je le tej posvečeno letošnje leto . Hkrati vzpostavili stik z Osnovno šolo Lupačova v Pragi 3, s katero in z Bolgarsko srednjo šolo Geo Milev school že načrtujemo skupni mednarodni projekt na temo solidarnosti, z naslovom Solidarity in a flipped classroom.  Odločili smo se, da najbolj ustvarjalne učence, ki so sodelovali na natečaju, že letos popeljemo na ekskurzijo v Prago in na ogled otvoritve razstave v Lidice.

Projekt, ki ga nameravamo izpeljati naslednje leto temelji na solidarnosti v vseh treh državah, kljub temu da se naša kultura in način življenja nekoliko razlikujeta.

 

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Mednarodna izmenjava Buzau, 5. dan

Dopoldne si zaradi dežja nismo mogli ogledati blatnih vulkanov, zato smo se odpravili v samostan Ciolanu, ki je bil zgrajen okoli leta 1570. Razkazal nam ga je pravoslavni duhovnik. Ogledali smo si tudi evropsko šolo v Maguri, kjer so nam predstavili svoje Erasmus+...

read more

Mednarodna izmenjava Buzau, 4. dan

Današnji dan smo preživeli v glavnem mestu Romunije - Bukarešti. Ogledali smo si zbirke v Naravoslovnem muzeju Grigore Antipa. Videli smo tudi zgradbo parlamenta, ki je svetovno znan zaradi svoje velikosti. Popoldne smo preživeli v Hiši eksperimentov, kjer so nam...

read more

Mednarodna izmenjava Buzau, 3. dan

Dopoldne smo si ogledali Mestni muzej v Buzau. V isti stavbi se nahaja tudi mestno gledališče. Učenci so na zanimivi delavnici spoznali  zgodbo o romunskem učitelju, geografu in svetovnemu popotniku Dumitru Danu. Popoldne so  učenci sodelujočih držav na mednarodni...

read more

Mednarodna izmenjava Buzau, 2. dan

V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili v mestece Bran, kjer smo si ogledali grad kraljice Marije Aleksandre Viktorije (29. oktober 1875–18. julij 1938), ki je bila zadnja romunska kraljica. Grad je znan tudi kot grad grofa Drakule. Po kosilu smo se odpeljali v...

read more

Mednarodna izmenjava Buzau, 1. dan

Prvi dan našega gostovanja v Romuniji smo preživeli na partnerski šoli. Seznanili smo se s potekom dela na šoli, učenci pa so se nam v večurnem programu predstavili s svojim odličnim petjem in plesom. Tudi naši učenci so predstavili star ljudski ples. Navdušeni smo...

read more

Stem by art- Buzau Erasmus+

V popoldanskih urah smo srečno prispeli  v Buzau. Pričakali sta nas zaskrbljeni učiteljici Roxana in Gratiela, saj je naše letalo poletelo z enourno zamudo. Namestili smo se v hotel in si že ustvarili prve vtise o Romuniji.

read more

Stem by Art v šolskem letu 2017/2018

Naša šola kot partnerska šola že drugo leto sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus+, ki se bo zaključil junija 2018. Vodja projekta je ZŠ Lupačova iz Prage (Češka). Kot partnerice v projektu sodelujejo tudi šole: Fedac Manresa (Španija), Diavata (Grčija), Scuola...

read more