Zdrava, uravnotežena in kakovostna prehrana v  otroštvu in v mladostniškem obdobju je bistvenega pomena za zdrav telesni in duševni razvoj ter kakovost življenja otrok in mladostnikov. Vsi, ki na šoli sodelujemo pri načrtovanju in pripravi šolske prehrane, se bomo trudili, da bomo tem smernicam tudi sledili.

Na OŠ Rakek pripravljata šolske obroke kuharici Marija Hiti in Marjana Švigelj, na PŠ Unec pa kuharica Martina Istenič.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo za učence pripravljali dopoldansko malico in kosilo, za učence jutranjega varstva pa tudi zajtrk. Priporočljivo je, da vsak učenec v šoli prejme en obrok dnevno.

 

Urnik obrokov:
  • Zajtrk:
7:00 – 7:30
  • Malica:
9:55 – 10:15   (po 2. šolski uri)
  • Kosilo:
12:15  13:45  (po 5. šolski uri)

Učencem, ki niso naročeni na kosilo, priporočamo, da si v primeru daljšega urnika (6 ali 7 ur) prinesejo v šolo dodaten prigrizek ali sadje, ki ga bodo lahko pojedli v času odmora za kosilo (12:40 – 12:55).

Če bo učenec/ka odsoten od pouka, šolsko prehrano lahko odjavite na telefonske številke:

OŠ Rakek kuhinja: mob.  040 30 92 83,  0590 975 43            01 70 52 510 (tajništvo),

vodja šolske prehrane mob040 95 40 86,  0590 975 37 (kabinet naravoslovja)
PŠ Unec     040 30  92 81, ali (01) 705 26 60

Šolska prehrana je pravočasno odjavljena, če je bila odjava podana do 12.00 prejšnjega dne.

Cene obrokov:
zajtrk 0,55 EUR
malica 0,80 EUR
kosilo 1. do 3. razred 2,00 EUR
  4. do 6. razred 2,20 EUR
7. do 9. razred 2,40 EUR

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni možna. Staršem svetujemo, da zaradi lažjega poslovanja plačevanje prehrane uredijo preko trajnega naloga z osebnega računa.

Vodja šolske prehrane: Marija Opeka