SVET STARŠEV

Rakek

 • 1. a Silvestra Kotar
 • 2. a Domen Skuk
 • 3. a Maja Matičič Marinšek
 • 4. a Sašo Modic
 • 4. b Maria Švigelj
 • 5. a Jože Zakrajšek
 • 5. b Aleksander Mulec
 • 6. a Natalija Jovanović
 • 6. b Tatjana Vrščaj Vodošek
 • 7. a Barbara Šivec
 • 7. b Barbara Udovič
 • 8. a Miloš Pohole
 • 8. b Lucija Zwölf
 • 9. a Bojana Lavrič
 • 9. b Maja Perko

Predsednica sveta staršev je ga. Barbara Šivec.

Namestnik predsednice staršev je g. Domen Skuk.

Unec

 • 1. b Anja Prelaz
 • 2. b Jasna Hribar
 • 3. b Anja Prelaz