Svet zavoda

Predstavniki šole:

 • Tomaž Lulik – namestnik predsednice
 • Anita Šen
 • Vida Rovan
 • Nina Granfola
 • Marjana Švigelj

Predstavniki ustanovitelja:

 • Mitja Planinšek
 • Luka Svet
 • Andreja Krpan

Predstavniki staršev:

 • Miloš Pohole
 • Barbara Udovič
 • Bojana Lavrič – predsednica sveta šole