Priimek Ime Email Govorilne ure
Avsec Tanja tanja.avsec@osrakek.si četrtek, 2. šolska ura
Benčina Andreja andreja.bencina@osrakek.si torek, 3. šolska ura
Bobek Meta meta.bobek@osrakek.si torek, 5. šolska ura
Čuk Marta marta.cuk@osrakek.si četrtek, 5. šolska ura
Dekleva Petra petra.dekleva@osrakek.si torek, 5. šolska ura
Delak Ana ana.delak@osrakek.si četrtek, predura
Derenčin Monika monika.derencin@osrakek.si torek, 5. šolska ura
Dolinar Alenka alenka.dolinar@osrakek.si torek, 5. šolska ura
Drobnič Urška urska.drobnic@osrakek.si sreda, 5. šolska ura
Granfola Nina nina.granfola@osrakek.si ponedeljek, 3. šolska ura
Gregorčič Matjaž torek, 1. šolska ura
Hribernik Benčina Mirjam mirjam.hribernik-bencina@osrakek.si sreda, 4. šolska ura
Intihar Liljana liljana.intihar@osrakek.si četrtek  5. šolska ura
Klačinski Marina marina.klacinski@osrakek.si ponedeljek, 5. šolska ura
Kotar Silvestra silvestra.kotar@osrakek.si sreda, 2. šolska ura
Lulik Tomaž tomaz.lulik@osrakek.si ponedeljek, 3. šolska ura
Meden Simona simona.meden@osrakek.si ponedeljek, 5. šolska ura
Mikše Petra petra.mikse@osrakek.si petek, 5. šolska ura
Nared Maruša sreda, 4. šolska ura    
Opeka Marija marija.opeka@osrakek.si sreda, 4. šolska ura
Leskovec Jan jan.leskovec@osrakek.si četrtek 5. šolska ura
Peteh Kranjc Irena irena.peteh-kranjc@osrakek.si ponedeljek, 2. šolska ura
Prudič Tjaša tjasa.prudic@osrakek.si četrtek, 3. šolska ura
Rovan Vida vida.rovan@osrakek.si petek, 3. šolska ura
Rupnik Terezija terezija.rupnik@osrakek.si ponedeljek, predura
Samida Edina edina.samida@osrakek.si torek, 5. šolska ura
Sterle Lea lea.sterle@osrakek.si sreda, 3. šolska ura
Sterle Neja neja.sterle@osrakek.si četrtek, 4. šolska ura
Suhadolnik Luka luka.suhadolnik@osrakek.si torek, 4. šolska ura
Svet Tatjana tatjana.svet@osrakek.si petek, 3. šolska ura
Šen Anita anita.sen@osrakek.si torek, 2. šolska ura
Šircelj Istenič Anja anja.sircelj-istenic@osrakek.si torek, 5. šolska ura
Škvarča Nina nina.skvarca@osrakek.si torek, 3. šolska ura
Thaler Katja katja.thaler@osrakek.si sreda, 4. šolska ura
Zakrajšek Neža neza.zakrajsek@osrakek.si ponedeljek, 4. šolska ura
Zalar Špela spela.zalar@osrakek.si ponedeljek, 4. šolska ura
Zidar Klavdija klavdija.zidar@osrakek.si ponedeljek, 5. šolska ura

 

 

Popoldanske govorilne ure so vsak 3. četrtek v mesecu od 16.00 do 17.30, razen septembra in februarja, ko potekajo roditeljski sestanki.
Izjema so decembrske govorilne ure, ki so 2. četrtek v mesecu. Junija popoldanskih govorilnih ur ni.

Datumi popoldanskih govorilnih ur:

 

19. 10. 2023
16. 11. 2023
14. 12. 2022
18. 1. 2024
21. 3. 2024
18. 4. 2024
16. 5. 2024

   Roditeljski sestanki posameznih oddelkov bodo po dogovoru z razredniki najmanj dvakrat letno.
Uvodni roditeljski sestanek bo za vse oddelke matične in podružnične šole v četrtek, 14. 9. 2023 ob 17h.

Datum 

Tema  

Izvajalci/nosilci 

 

14. sept. 2023 

 

Uvodni RODITELJSKI SESTANEK, predavanje za starše 
Rakek, Unec in aktualna tema: 

 

3. r.: CŠOD Lipa 

 

4. r.: CŠOD Lipa 

 

5. r.: kolesarski izpit 

 

6. r.: predstavitev spoznavnega tabora 

 

Razredniki 

 

M. Bobek, N. Zakrajšek 

 

Š. Zalar, M. Klačinski 

 

M. Derenčin 

 

A. Šircelj Istenič 

starši 1.–9. razred 

 

 

december 2023 

RODITELJSKI SESTANEK  

8. r.: CŠOD Gorenje, Francija 

M. Nared 

T. Prudič 

P. Dekleva 

za starše učencev 8. razreda 

januar 2024 

Interaktivno predavanje za starše – Kako se počutiš? 

Zunanji izvajalci – UNICEF 

Za starše otrok 1.–9. razreda 

februar 2024 

(6. 2. 2024) 

RODITELJSKI SESTANEK  

9. r.: Predstavitev razpisa za srednje šole, štipendiranje, vpis v srednje šole, zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

T. Prudič 

S. Kotar, A. Šen 

za starše otrok 9. razreda 

februar 2024 

RODITELJSKI SESTANEK ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja  

razredniki 1.–8. razreda 

za starše učencev od 1.–8. razreda 

marec 2024 

RODITELJSKI SESTANEK  

Predstavitev izbirnih predmetov in NPZ za starše otrok 6. razreda 

razredičarki, U. Drobnič 

za starše otrok 

6. razreda 

 

Marec 2024 

RODITELJSKI SESTANEK  

7. r.: CŠOD: Kranjska gora 

 

razredničarki L.  

Intihar, T. Avsec 

Za starše otrok 7. razreda 

april 2024 

RODITELJSKI SESTANEK 

8. r.: karierna orientacija, Francija  

T. Prudič, M. Nared, P. Dekleva 

za starše otrok 8. razreda 

april, junij 2024 

RODITELJSKI SESTANEK za starše bodočih prvošolcev 

E. Samida, 

razredničarki, 

vzgojiteljici,  

ravnateljica 

za starše otrok bodočega 1. razreda 

april 2024 

RODITELJSKI SESTANEK za letno šolo v naravi 

M. Derenčin  

S. Meden 

M. Gregorčič 

za starše otrok 5. razreda 

april/ maj 2024 

PLAYNESS FESTIVAL  medgeneracijsko druženje 

aktiv ŠPO 

učenci 1.r – 9.r, njihove družine