Nacionalno preverjanje znanja

KAJ?
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

KDO?
Pisanje NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezno. Učenci z odločbami o usmeritvi so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ. Učenci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenski in se v tekočem šolskem letu prvič vključijo v 6. ali 9. razred osnovne šole v Sloveniji,  opravljajo NPZ prostovoljno.

ČEMU?
Temeljni cilj
 NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, s čimer želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in pridobivanja znanja ter učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov. Na podlagi tega lahko ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.

PRI KATERIH PREDMETIH?
6. razredu poteka NPZ iz slovenščine, matematike in angleščine.
9. razredu poteka NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga ob začetku šolskega leta za posamezno šolo določi minister. Naši letošnji devetošolci bodo opravljali NPZ iz angleščine.

KDAJ?
NPZ poteka praviloma prvi in drugi teden v maju, izvede se v enem roku. V kolikor se ga učenec na določen dan ne more udeležiti, NPZ iz tistega predmeta ne opravlja.
V tem šolskem letu bo NPZ potekalo na sledeče datume:
7. maja 2024 – slovenščina
9. maja 2024 – matematika
13. maja 2024 – angleščina (6. r in 9. r)

KAKO?
NPZ traja 60 min, opravlja se ga le pisno.
Dosežki učenca se vpišejo na posebno obvestilo, ki je priloga k spričevalu. So dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na zaključno oceno pri posameznem predmetu.

DODATNE INFORMACIJE …
… v brošuri Informacije za učence in starše 2023/24 na spletni strani Državnega izpitnega centra.

 

 

Pisanje NPZ-jev za šesto- in devetošolce

Dragi šestošolci in devetošolci. V tem in naslednjem tednu bo potekalo nacionalno preverjanje znanja: v sredo, 4. 5. 2022, iz slovenščine, v petek, 6. 5. 2022, iz matematike, v torek, 10. 5. 2022, iz angleščine za šestošolce in geografije za devetošolce. Te dni bo za...

Informacije glede NPZ

Dragi šestošolci in devetošolci, spoštovani starši. V tem in naslednjem tednu nas čaka nacionalno preverjanje znanja: v torek, 4. 5. 2021, iz slovenščine, v četrtek, 6. 5. 2021, iz matematike, v ponedeljek, 10. 5. 2021, iz angleščine. Te dni bo za vas veljal...

Nacionalno preverjanje znanja iz matematike

V četrtek, 9. 5. 2019,  učenci 6. in 9. razreda pišejo  NPZ iz matematike. Preverjanje znanja traja od 8.30 do 9.30. Šestošolci in devetošolci pridejo na dneve NPZ v šolo kot običajno in se do 8.15 zberejo v jedilnici. Od tretje ure dalje poteka pouk po običajnem...

Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine

V torek, 7. 5. 2019,  učenci 6. in 9. razreda pišejo  NPZ iz slovenščine. Preverjanje znanja traja od 8.30 do 9.30. Šestošolci in devetošolci pridejo na dneve NPZ v šolo kot običajno in se do 8.15 zberejo v jedilnici. Od tretje ure dalje poteka pouk po običajnem...