Šolska prehrana

Zdrava, uravnotežena in kakovostna prehrana v otroštvu in v mladostniškem obdobju je bistvenega pomena za zdrav telesni in duševni razvoj ter kakovost življenja otrok in mladostnikov. Vsi, ki na šoli sodelujemo pri načrtovanju in pripravi šolske prehrane, se bomo trudili, da bomo tem smernicam tudi sledili.

Na OŠ Rakek pripravljajo šolske obroke glavni kuhar Vid Kovač ter pomočnici Marjana Švigelj in Danica Majdič. Na PŠ Unec je za prehrano učencev zadolžena Ankica Pelcl.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo za učence pripravljali dopoldansko malico in kosilo, za učence jutranjega varstva in podaljšanega bivanja pa tudi zajtrk in popoldansko malico. Priporočljivo je, da vsak učenec v šoli prejme en obrok dnevno.

Učencem, ki niso naročeni na kosilo, priporočamo, da si v primeru daljšega urnika (6 ali 7 ur) prinesejo v šolo dodaten prigrizek ali sadje, ki ga bodo lahko pojedli v času odmora za kosilo (12.40 – 13.05)

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni možna. Staršem svetujemo, da zaradi lažjega poslovanja plačevanje prehrane uredijo preko trajnega naloga z osebnega računa.

Vodja šolske prehrane: Marija Opeka

marija.opeka@osrakek.si

Tel: 0590 975 37

 

V skladu z navodili o registraciji in uporabi aplikacije starši sami odjavljate svojega otroka od šolske prehrane. Šolska prehrana je pravočasno odjavljena, če je podana do 7.00 ure istega dne.

Urnik obrokov

Zajtrk: 7:00 – 7:30
Malica: 9:55 – 10:15 (po 2. šolski uri)
Kosilo: 12:00 – 13:50
Popoldanska malica: 14:45 – 15:00

Cenik Obrokov

zajtrk 0,72 EUR
malica 1,10 EUR
popoldanska malica 0,72 EUR
kosilo 1. do 3. razred 2,71 EUR
4. do 6. razred 2,91 EUR
7. do 9. razred 3,17 EUR