Unesco šola

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:

  • pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
  • trajnostni razvoj in trajnostni življenski slog,
  • medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet – gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Učiti se bivati!
  • Učiti se živeti skupaj!

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:

  1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
  2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
  3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naša šola sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

 

LDN Unesco šole 2021/2022

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Delo šol, ki smo vključene v mrežo ASPnet, temelji na štirih stebrih...

read more

LDN Unesco šole 2020/21

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja,...

read more

LDN Unesco šole 2019/20

Na naši šoli Unesco vrednote prepletamo na vseh nivojih in oblikah izobraževanja. Obravnavamo različne teme, od miru in nenasilja do dediščine, človekovih pravic, trajnostnega načina življenja, globalnih problemov … Koordinatorica Unesco šole bo v šolskem letu 2019/20...

read more

LDN Unesco šole

Na naši šoli Unesco vrednote prepletamo na vseh nivojih in oblikah izobraževanja. Obravnavamo različne teme, od miru in nenasilja do dediščine, človekovih pravic, trajnostnega načina življenja, globalnih problemov ... Koordinatorica Unesco šole ostaja Martina Hiti. V...

read more

Letni plan Unesco šole

UNESCO ASPnet Slovenija Okvirni letni plan ASPnet šolskih koordinatorjev Šolsko leto: 2016/ 2017 Naziv in naslov zavoda: OŠ ˝Jožeta Krajca˝ Rakek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek Vzgojno-izobraževalni zavod: Vrtec OŠ SŠ Drugo: Status šole/vrtca/zavoda: Mednarodni...

read more

Letno poročilo Unesco 2014/15

  Koordinatorica Unesco projektov je bila v Martina Hiti, v ožjem timu pa je sodelovala še Patricia Verbič. Vključili in aktivno smo sodelovali pri petih nacionalnih Unesco projektih: ENO – DREVESIJADA, vodja projekta je bila P. Verbič in je potekal 16. 10. 2014....

read more

Svetovni dan voda

Danes, 22. 3. 2021, smo obeležili svetovni dan Voda. Učenci izbirnega predmeta Poskusi v kemiji so izvedli kemijsko analizo vodovodnih voda iz Rakeka in Planine, ustekleničenih voda, kot so Radenska, Costella, Mercator, Dana, Jana in Zala ter vodo iz reke Unice....

read more

Dan žena

V ponedeljek, 8. 3. 2021, smo na OŠ '' Jožeta Krajca'' Rakek ter na podružnični OŠ Unec obeležili dan žena. Učitelji so razmišljali, kateri pridevniki najbolj opisujejo žensko. Učenci so z učiteljicami ustvarjali zvončke, rožice in šopke ter pisali asociacije na...

read more

Oktober, mesec šolskih knjižnic

Letošnje leto smo mesec šolskih knjižnic praznovali malo drugače. Obeležitev je potekala v večnamenskem prostoru matične šole. Gostili smo razstavo Notranjskega muzeja Postojna “Kdor seje, ta žanje: šolski vrtovi na Notranjskem” in razstavo o šolskem vrtu na PŠ...

read more

Dan otroka

V četrtek, 8. 10. 2020, smo z učenci podaljšanega bivanja izvedli  projektni dan – Dan otroka. Igrali smo se na stadionu. Učenci so bili razigrani, veseli in igrivi. Več si lahko ogledate TUKAJ.   Anita Šen, nosilka izvedbe

read more