Unesco šola

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:

  • pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
  • trajnostni razvoj in trajnostni življenski slog,
  • medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet – gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Učiti se bivati!
  • Učiti se živeti skupaj!

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:

  1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
  2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
  3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naša šola sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

 

LDN Unesco 2023/2024

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Delo šol, ki smo vključene v mrežo ASPnet, temelji na štirih stebrih...

read more

LDN Unesco šole 2022/2023

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Delo šol, ki smo vključene v mrežo ASPnet, temelji na štirih stebrih...

read more

LDN Unesco šole 2021/2022

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Delo šol, ki smo vključene v mrežo ASPnet, temelji na štirih stebrih...

read more

LDN Unesco šole 2020/21

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja,...

read more

LDN Unesco šole 2019/20

Na naši šoli Unesco vrednote prepletamo na vseh nivojih in oblikah izobraževanja. Obravnavamo različne teme, od miru in nenasilja do dediščine, človekovih pravic, trajnostnega načina življenja, globalnih problemov … Koordinatorica Unesco šole bo v šolskem letu 2019/20...

read more

LDN Unesco šole

Na naši šoli Unesco vrednote prepletamo na vseh nivojih in oblikah izobraževanja. Obravnavamo različne teme, od miru in nenasilja do dediščine, človekovih pravic, trajnostnega načina življenja, globalnih problemov ... Koordinatorica Unesco šole ostaja Martina Hiti. V...

read more

Letni plan Unesco šole

UNESCO ASPnet Slovenija Okvirni letni plan ASPnet šolskih koordinatorjev Šolsko leto: 2016/ 2017 Naziv in naslov zavoda: OŠ ˝Jožeta Krajca˝ Rakek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek Vzgojno-izobraževalni zavod: Vrtec OŠ SŠ Drugo: Status šole/vrtca/zavoda: Mednarodni...

read more

Zadnji šolski dan

Ob praznovanju jutrišnjega praznika - dneva državnosti,  se moramo zavedati, da je Slovenija domovina vseh nas. Naša dolžnost je, da se vsak dan trudimo reševati zahtevna vprašanja, ki jih rojeva čas, v katerem živimo, ne pa si pred njimi zatiskati oči. Bolj kot kdaj...

read more

TOK, TOK, TOK! Qui est là?

Na POŠ Unec smo včeraj v okviru Tednov vseživljenjskega učenja spoznavali francoski jezik in sicer preko interaktivne delavnice francoskih otroških slikanic. Delavnico nam je popestrila gospa Maša Jazbec iz Francoskega inštituta Charles Nodier. Koordinatorica TVU...

read more

Jezik gluhih

Danes smo v času podaljšanega bivanja na podružnični šoli na Uncu v okviru Tednov vseživljenjskega učenja izvedli delavnico slovenskega znakovnega jezika. Učenci so se zabavali ob učenju prstne abecede, spoznavali so svet gluhih in dobili nekaj uporabnih trikov, kako...

read more

Dan maternega jezika

Letos smo dan obeležili nekoliko drugače, in sicer znotraj učiteljev na rednem jutranjem sestanku, kjer vsakič namenjamo pozornost slovenskemu jeziku z minutkami za jezik. Tokrat smo pogledali nabor za besedo leta 2023 in s tem opozorili na rabo neprevzetih,...

read more

Svetovni dan voda, 22. 3. 2024

V petek, 22. 3. 2024, smo obeležili svetovni dan voda. Dejavnosti v ta namen so se odvijale v začetku marca. Učenci izbirnega predmeta poskusi v kemiji so analizirali različne vzorce vode. Najbolj so nas zanimali vzorci vodovodne in ustekleničene vode ter vzorec reke...

read more

Vesel evropski dan jezikov!

Dragi učenci, starši, zaposleni! Želimo vam vesel evropski dan jezikov, ki ga na pobudo Sveta Evrope praznujemo 26. septembra. Jezikovno raznolikost v Evropi smo praznovali tudi na naši šoli s številnimi dejavnostmi. Osrednji dogodek smo izpeljali z učenci šestih...

read more

Svetovni dan voda, 22. 3. 2023

V ponedeljek, 20. 3. 2023, smo obeležili svetovni dan voda. Dejavnosti v ta namen so se odvijale že v februarju. Učenci izbirnega predmeta poskusi v kemiji so analizirali različne vzorce vode. Ugotovili smo, da še vedno pijemo vodo z manjšo koncentracijo nitratnih...

read more

8. marec, dan žena

V sredo, 8. 3. 2023, smo na OŠ Rakek ter na podružnični OŠ Unec obeležili dan žena. Učenci so z učiteljicami ustvarjali rožice in voščilnice. Spomnili smo se na ženske, ki so pisale našo zgodovino, hkrati pa opomnili sodelavke, naj ne pozabijo, koliko so resnično...

read more