Šolska shema sadja in zelenjave

Naša osnovna šola  sodeluje v »šolski shemi« Evropske unije s finančno podporo Evropske unije.

KAJ JE ŠOLSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE? 

Šolska shema sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.

Namen ukrepa je:

  • ustaviti trend zmanjšanja porabe sadja in zelenjave,
  • omejiti naraščanje trenda povečanja telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih,
  • navajati učence na uživanje sadja in zelenjave.

Evropska komisija je ugotovila, da je šolskega shema sadja in zelenjave eden od ukrepov, ki bo dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja, zato je v ta namen državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Najvišja vrednost pomoči na učenca je 6 € na šolsko leto.

 EUSadje

»Šolska shema« Evropske unije

KAKO BO POTEKA ŠOLSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE  NA NAŠI ŠOLI?

  • Šola se je prijavila na razpis Šolska shema  za pridobitev sredstev za nakup sadja in zelenjave. Za uspešno izvajanje bomo v izvedbo ŠOLSKE SHEME  SADJA  IN ZELENJAVE vključili učence, starše, delavce šole in lokalne pridelovalce. Pri izboru dobaviteljev svežega sadja in zelenjave bo šola v okviru svojih možnosti in možnosti trga iskala lokalne dobavitelje, pri katerih bo nabavljala ekološko pridelano oz. sezonsko pridelano sadje in zelenjavo.
  • Šola je pripravila načrt razdeljevanja obrokov sadja in zelenjave (20 obrokov na šolsko leto poleg redne šolske prehrane). Na šoli smo se odločili za tedensko razdeljevanje sadja oziroma zelenjave, in sicer vsako sredo kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane od malice naprej v jedilnici za PS in po razredih za RS.
  • Učenci bodo izdelali plakat, s katerim bomo obvestili javnost o namenu. Plakat bomo obesili na vidno mesto v šoli.
  • Šola pripravi in izvaja načrt spremljevalnih izobraževalnih aktivnosti v smislu promocije sadja in zelenjave za vse učence, učitelje in starše. V ta namen bodo potekali ND, TD, RU, predavanja za starše, obisk ekokmetij, povezovanje z lokalnimi dobavitelji, obisk nasadov, Informiranje javnosti bo potekalo preko šolske spletne strani in na oglasnih panojih.

GLAVNI CILJ VSEH SPREMLJEVALNIH AKTIVNOSTI JE POUDARJANJE POMENA REDNEGA UŽIVANJA SADJA IN ZELENJAVE ZA ZDRAVJE.