Prijava in odjava prehrane

V skladu z navodili o registraciji in uporabi aplikacije starši sami odjavljate svojega otroka od šolske prehrane. Šolska prehrana je pravočasno odjavljena, če je podana do 7.00 ure istega dne.

Povezava do aplikacije za odjavo

https://spletneodjave.osrakek.si/spletneodjave