Tradicionalni slovenski zajtrk

           

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi naša šola je vključena v vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se ga izvaja kot eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. Prvič se je projekt izvedel 18. novembra 2011 in je potekal tudi v naslednjih letih.

Tudi letos bomo na tretji petek v novembru,19. novembra 2021, obeležili dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), ki bo letos že enajsti po vrsti. Učence bomo ozaveščali o tem, da hrana ne zraste v trgovini, ter razmisleku o prehranjevalnih navadah.

Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo kruh, maslo, mleko in jabolko ali katero drugo sveže sadje, ki ga bodo učenci zaužili na ta dan prvo šolsko uro. Vsa živila bodo slovenskega porekla.

V temu tednu bomo pripravili tudi Tradicionalno slovensko kosilo, ki vključuje lokalne jedi iz svežega ali kislega zelja ali repe, ki so v tem času sezonska jed.

Leto 2021 je razglašeno kot mednarodno leto sadja in zelenjave in bomo v zvezi s tem izvedli različne dejavnosti v okviru šolske sheme sadja in zelenjave.

Več o pomenu zajtrka.

 

Šolsko leto 2019/20

Tradicionalni slovenski zajtrk – predstavitev 2020

 

Šolsko leto 2017/18

Slovenski zajtrk predstavitev

Kviz

Odgovori na vprašanja iz kviza Slovenski zajtrk

Šolsko leto 2016/17

SLOVENSKE NARODNE JEDI

TRADICIONANI NAČINI PREHRANJEVANJA – kviz