Tradicionalni slovenski zajtrk

           

Tradicionalni slovenski zajtrk 2020

Tudi naša šola je vključena v vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se ga izvaja kot eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. Prvič se je projekt izvedel 18. novembra 2011 in je potekal tudi v naslednjih letih.

Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 20. 11. 2020, obeležili Dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), ki bo letos že jubilejni, deseti po vrsti. Njegova izvedba pa bo zaradi epidemije covid-19 letos drugačna.

Glede na epidemiološke razmere se letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk s sloganom »Zajtrk z medom – super dan!« ne bo izvedel po šolah, temveč bo pozornost namenjena ozaveščanju in spodbujanju širše javnosti k obeležitvi Dneva slovenske hrane tudi na način zajtrkovanja doma in v službenih kolektivih z izbranimi živili, in sicer kruhom, maslom, mlekom, medom in jabolkom.

Zajtrka kot posebnega dodatnega oziroma samostojnega obroka za otroke šole zaradi razmer ne bomo pripravljali, je pa s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podana pobuda, da 20. novembra pri pouku na daljavo v okviru učnega procesa v razredu del šolske ure namenijo dnevu slovenske hrane in pomenu rednega zajtrkovanja.

Tradicionalni slovenski zajtrk – predstavitev 2020

 

Šolsko leto 2017/18

Slovenski zajtrk predstavitev

Kviz

Odgovori na vprašanja iz kviza Slovenski zajtrk

Šolsko leto 2016/17

SLOVENSKE NARODNE JEDI

TRADICIONANI NAČINI PREHRANJEVANJA – kviz