KRATKA ZGODOVINA ŠOLE

Do prihoda železnice je bil Rakek majhna in neznana vasica. Ko pa so leta 1857 dokončali železnico Dunaj–Trst, se je za Rakek začelo novo življenje. Za množico šoloobveznih otrok so leta 1881 kupili od posestnika Ivana Vidmarja njegovo hišo in istega leta je  Avgust Kleč postal prvi učitelj v enorazredni ljudski šoli. Z naraščanjem števila otrok se je širila tudi šola. Meščansko šolo za Logaški okraj so na Rakeku odprli leta 1926, obiskovali so jo tudi otroci z Unca.

Rakovčani pa s šolo niso imeli sreče. Prvič jim je delno pogorela leta 1919, leta 1944 pa je bilo šolsko poslopje požgano. V naslednjih letih se je pouk odvijal v zasebnih hišah po Rakeku. V obnovljenem šolskem poslopju se je pouk začel leta 1953. Šolo so poimenovali po na Rakeku rojenem španskem borcu Jožetu Krajcu.

V tej stavbi je pouk za vse učence potekal do leta 1985, ko so se v novozgrajeno šolo preselili učenci predmetne stopnje. Učenci razredne stopnje so staro šolo dokončno zapustili leta 2007, ko je bil zgrajen prizidek k novi šoli. 1. septembra 2008 se je pouk začel v prenovljenih in sodobno opremljenih prostorih, kjer so pod eno streho zbrani vsi šoloobvezni otroci iz rakovškega šolskega okoliša, razen učencev razredne stopnje Podružnične šole Rudolfa Maistra na Uncu.

Pouk športne vzgoje je še dolgo časa potekal v stari telovadnici, ki je nastala iz nekdanje mehanične delavnice podjetja Avtošped. Oktobra 2018 pa je bila svečana otvoritev nove športne dvorane.