Kriteriji ocenjevanja znanja

SPLOŠNO – 1. in 2. razred

SPLOŠNO – 3. razred

GLASBENA UMETNOST

TUJI JEZIKI

LIKOVNA UMETNOST

NARAVOSLOVJE

MERILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI NARAVOSLOVNIH PREDMETIH: BIO, KEM, FIZ, NAR, GOS, TIT, NIT TER IZBIRNIH PREDMETIH IZ PODROČJA NARAVOSLOVJA

SLOVENSKI JEZIK

ŠPORT

 

DRUŽBOSLOVNI PREDMETI

MERILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI DRUŽBOSLOVNIH PREDMETIH II. TRIADA – DRUŽBA III. TRIADA – GEO, ZGO, DKE IN IZBIRNIH PREDMETIH S PODROČJA DRUŽBOSLOVJA

Učitelji:

  • Emiljana Baraga (družba)
  • Julija Bombač (družba)
  • Lea Sterle (zgo)
  • Jolanda Cerkvenik (zgo, geo)
  • Tjaša Prudič (dke)

MATEMATIKA

Učitelji – Matematični aktiv:

  • Julija Bombač
  • Emiljana Baraga
  • Irena Mele
  • Liljana Intihar
  • Sandra Palcich