Kriteriji ocenjevanja znanja

 • SPLOŠNO – 1. in 2. razred 

Učitelji:

 • SPLOŠNO – 3. razred

Učitelji:

 • GLASBENA UMETNOST

Učitelji:

 • TUJI JEZIKI

Učitelji:

 • Maruša Hribar
 • Metoda Debevc
 • Anja Šircelj Istenič
 • Urška  Drobnič
 • Nastasja Škerlj Grat
 • Tjaša Šmigoc
 • Neža Zakrajšek
 • Marina Klačinski


 • LIKOVNA UMETNOST

Učitelji:

 • NARAVOSLOVJE

MERILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI NARAVOSLOVNIH PREDMETIH: BIO, KEM, FIZ, NAR, GOS, TIT, NIT TER IZBIRNIH PREDMETIH IZ PODROČJA NARAVOSLOVJA

 • SLOVENSKI JEZIK

Učitelji:

 • Metoda Debevc
 • Mojca Podobnikar

 • ŠPORT

Učitelji:

 • Polona Klopčič
 • Tomaž Lulik

 • DRUŽBOSLOVNI PREDMETI

MERILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI DRUŽBOSLOVNIH PREDMETIH II. TRIADA – DRUŽBA III. TRIADA – GEO, ZGO, DKE IN IZBIRNIH PREDMETIH S PODROČJA DRUŽBOSLOVJA

Učitelji:

 • Emiljana Baraga (družba)
 • Suzana Rebec (družba)
 • Julija Bombač (družba)
 • Barbara Geržina (družba)


 • Lea Sterle (zgo)
 • Jolanda Cerkvenik (zgo, geo)
 • Tjaša Prudič (dke)


 • MATEMATIKA

Učitelji – Matematični aktiv:

 • Julija Bombač
 • Gabrijela Prelesnik
 • Emiljana Baraga
 • Liljana Intihar
 • Antonija Šlajnar

Prihajajoči dogodki

 • Ni prihajajočih dogodkov.
AEC v1.0.4