Kriteriji ocenjevanja znanja

SPLOŠNO – 1. in 2. razred

SPLOŠNO – 3. razred

GLASBENA UMETNOST

TUJI JEZIKI

LIKOVNA UMETNOST

NARAVOSLOVJE

MERILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI NARAVOSLOVNIH PREDMETIH: BIO, KEM, FIZ, NAR, GOS, TIT, NIT TER IZBIRNIH PREDMETIH IZ PODROČJA NARAVOSLOVJA

SLOVENSKI JEZIK

ŠPORT

 

DRUŽBOSLOVNI PREDMETI

MERILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI DRUŽBOSLOVNIH PREDMETIH II. TRIADA – DRUŽBA III. TRIADA – GEO, ZGO, DKE IN IZBIRNIH PREDMETIH S PODROČJA DRUŽBOSLOVJA

MATEMATIKA