las-notranjska

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta:  ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN PRENOS IN UPORABA STARIH ZNANJ  V DANAŠNJI DAN
 • Akronim:  ŠPAJZA 2
 • Tematsko področje:   EKSRP – VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Partnerji projekta

 • VP: MIHAELA KLANČAR, NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
 • P2: KOVŠCA PETER, ČEBELAR
 • P3: OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA
 • P4: OSNOVNA ŠOLA  HEROJA JANEZA HRIBARJA STARI TRG
 • P5: OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK

Aktivnosti operacije:

 • Projekt ŠPAJZA 2 se  izvaja v okviru programa LAS Notranjska in  temelji na ukrepu ozaveščanja o pomenu varovanja okolja ter izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju tega. Je nadaljevanje že  zaključenega projekta.  Vodilni partner je Mihaela Klančar, nos. dop. dej. na kmetiji. Projekt  zajema aktivnosti, ki  vplivajo na višjo ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Izvajal se bo od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2021 v občini Cerknica in Loška dolina. Vanj so  vključeni prebivalci vseh teh občin LAS Notranjska in ostali naključni zainteresirani,  ki želijo uporabljati lokalne pridelke in/ali se naučiti pripravo jedi iz ekološko pridelane hrane lokalnega izvora ali želijo spoznati in se naučiti starih znanj in vedenj.
  Glavno vsebinsko področje je  Pomen lokalne kmetijske pridelave in predelave, pomen kratkih verig, pomen zdravega načina življenja, pomen ohranjanja starih znanj in vedenj z dodanimi novimi vedenji. Poleg partnerja Petra Kovšca (čebelarja ) so kot partnerji v  projektu tudi Zavod ORON, Društvo biodinamikov Notranjska in osnovne šole iz Cerknice, Starega trga in Unca. V svoje šolske programe bodo šole vključile aktivnosti, s katerimi bodo učenci pridobili nova vedenja in znanja o pomenu uporabe lokalno pridelane, zdrave, neprocesirane hrane, o pomenu zdravega, aktivnega načina življenjskega sloga.  Vsaka šola bo izvedla dejavnosti glede na svoje pogoje in način dela, vsem pa bo  skupna enaka vsebina. Aktivnosti projekta bodo ostale stalnica v njihovem programu. Zavod ORON bo poskrbel za izvedbo produkcije 10  TV-prispevkov. Društvo biodinamikov bo aktivno delovalo na izvedbi dejavnosti v šolskih načrtovanih aktivnostih, izvedbi delavnic ter skrbelo za koordinacijo in promocijo pri izvedbi zastavljenega projekta.

Že izvedene aktivnosti:

Na šolskem vrtu PŠ Unec bo projekt zajemal 5 delavnic, katerih namen je ureditev šolskega vrta, da bi ta postal odprta učilnica v naravi. Aktivnosti, ki potekajo že od junija 2020, se zaključujejo v 1. fazi. Do zdaj smo pri vsaki delavnici uspeli izvesti sledeče:

 1. delavnica: Skalnjak – suh vodni motiv: najprej je g. hišnik Bojan posekal previsoko cipreso, učenci so območje skalnjaka očistili; izkopali so trajnice, umaknili skale – kamne.
 2. delavnica: Cvetlična greda: učenci so obe gredici, ki sta predvideni za sončni in senčni del očistili grobih plevelov. Sejančke sirijskih hibiskusov, ki so se razrasli pod grmičkom, so posadili v lončke in jih skupaj z nekaj izkopanimi trajnicami posadili na gredici ‘Drevesnica’. Nekaj tja posajenih trajnic bomo lahko uporabili tudi za poznejšo zasaditev. Članica Društva Biodinamika Notranjska pa je obrezala močno razrasla grmička sirijskega hibiskusa.
  V sklopu 2. faze je mentorica vrtnarskega krožka poskušala očistiti cvetlično senčnato gredico trajnih plevelov (slak), delov korenin ter gomoljev izkopanih trajnic (maslenic in perunik) ter čebulic (narcis, zvončkov). Na pomoč je tudi tokrat prišla članica Biodinamike Notranjska, ga. Martina Mramor. Izkopati je bilo potrebno tudi kar nekaj večjih grmičkov sejančkov sirijskega hibiskusa. Enega je ga. Martina tudi posadila. Poleg je postavila še količek, ki bo drevescu začasno nudil oporo. Okrog je posadila tudi nekaj izkopanih čebulic. Fotografije. Cvetlično senčnato gredico bo v prihodnosti potrebno očistiti še do konca, spomladi izkopati trajni rman ter jo pripraviti na 3. fazo – zasaditev, ki bo tudi za učence bolj zanimiva, spodbudna in vesela.
 3. delavnica: Zeliščni vrt: tukaj smo zaenkrat le porezali preveč razrasle rastline, ki so segale na potke in ovirale hojo.
 4. delavnica: Sadno drevje: g. hišnik Vilko in mentorica vrtnarskega krožka sta izkopala luknje za sadno drevje. V jesenskem saditvenem obdobju, po 1. novembru 2020, nameravamo posaditi dve sadni drevesi, v spomladanskem pa še eno. Ob izkopanih jamah so učenci opazovali travno rušo, zemlji živico in mrtvico ter izkopane predmete.
  Po 1. novembru 2020 smo udeleženci v projektu ŠPAJZA 2 (v okviru programa LAS Notranjska) pričeli z 2. fazo.
  Na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec smo na martinovo, 11. 11., v jesenskem saditvenem obdobju zasadili 2 sadni drevesci: jablano TOPAZ in češnjo BURLAT. Ti dve sadni vrsti nam je, glede na podnebne razmere, nadmorsko višino, rodovitnost zemlje (…), predvsem pa čas obiranja sadežev v času, ko so učenci prisotni, svetoval vodja Poskusnega sadovnjaka Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici, g. Roman Mavec. Na poslani skici šolskega vrta nam je tudi označil lokacijo, kjer naj bi posadili drevesa. (Spomladi bomo posadili še eno drevo, za katero je bolj ustrezno spomladansko saditveno obdobje.)
  Na žalost pri saditvi zaradi znanih razmer učenci niso bili prisotni, bila pa sta zelo aktivna učiteljica, ga. Katja Tekavec in g. hišnik Vilko.
  Potrebovali smo:
  • ustrezni sadiki (veliko glavnih in lasastih korenin in dobro zaraščeno, nič počeno cepljeno mesto),
  • količek za oporo,
  • mrežo,
  • organsko gnojilo – približno 1 kg na drevesce,
  • vrvico za privezovanje k opori,
  • mrežo (gosto pletivo) pred srnjadjo, zajci – 2-krat po 1m x 30 cm.

  V sadilni jami, ki sta bili izkopani že v oktobru, smo po postopku sajenja najprej posadili jablano, nato pa še češnjo.

 5. delavnica: Gredica ‘Divja trava’: na površini, kjer je stala visoka greda ‘Ključavnica’ iz žledoloma 2014, smo v juniju oblikovali gredico, ki smo jo omejili s cementnimi strešniki. Jeseni smo odstranili plevel in odvečno zemljo iz gredice dodali v novo visoko gredo (oblikovano v juniju 2020). Na očiščeno gredico smo kot zastirko položili zeleno gnojenje iz visoke grede (ajdo in borago).

Pri vseh aktivnostih je bdela nad nami in nam s strokovnimi nasveti pomagala članica Društva Biodinamika Notranjska, ga. Martina Mramor. Učenci so se seznanjali z različnimi vrtnimi orodji, se učili rokovati z njimi, spoznavali so različne trajnice in plevele, se učili izbrati pravilno velikost lončka glede na velikost rastline, opazovali so tudi drobne živali tal. Oblikovali so si kritičen in samokritičen odnos do opravljenega dela ter se urili v vztrajnosti.

 

Cilji projekta:

Projekt ŠPAJZA 2 je osnovan na strateškem cilju Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska v obdobju od 2014–2020 kot višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

Specifični cilji projekta:

 • ozaveščanje o pomenu zdravega, aktivnega načina življenja
 • prenos starih znanj in vedenj v današnji dan, uporaba novih vedenj
 • povečanje obstoječe ponudbe
 • izobraževanje potrošnikov
 • izobraževanje mladih skozi šolske, obšolske in prostočasne dejavnosti
 • pomen varovanja okolja;
 • pomen lokalne pridelave in predelave hrane;
 • pomen kmeta kot pridelovalca hrane, in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane;
 • razumevanje koristi uživanja priporočenih živil iz lokalnega okolja.

Zastavljene cilje operacije bomo dosegli:

 • kupljena bo nova/dodatna oprema, s katero bosta partnerja kvantitetno in kvalitetno povečala  svojo ponudbo,
 • vzpostavljena bo nova izobraževalna točka
 • zasajen bo nov trajni nasad šipka,
 • izvedena bo  promocija projekta,
 • Izvedene bodo izobraževalno/praktične aktivnosti za starejše in mlajše.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

VABILO K SODELOVANJU V NACIONALNEM UNESCO PROJEKTU

Pogosto dnevi kar bežijo mimo nas, ne da bi se prav zavedali, kaj nas obdaja in kaj imamo. Imamo sodobno tehnologijo, kot so računalniki, medmrežje ter pametni telefoni in prav je tako. Po drugi strani pa se nam kljub vsemu napredku dogaja, da se znanje in vedenje o naravi, rastlinskem svetu in zeliščih, ki se je v naših prednikih ‘nabiralo’ skozi leta, desetletja in stoletja, izgublja, pozablja in nezadržno propada. Dogaja se nam, da morda rastlino še poznamo, kaj več o njej pa ne vemo.

Da bi ta znanja in praktična vedenja, ki so še ostala, ohranili, potrebujemo rešitev.

Ta je navadno v mlajši generaciji, ki s svojo mlado in še neukalupljeno energijo zmore navdušiti ostale generacije in iztrgati pozabi vsaj košček našega zeliščnega bogastva.

Potek dela:

Z otroki se pogovorite o zeliščih, njihovem poznavanju zelišč in o samooskrbi. Pri tem lahko izberete različne motivacijske prijeme (književno delo, kratek film, risanko, članek v časopisu, prispevek v televizijskem dnevniku, problem …).

V domačem okolju se pri ljudeh, bogatih z znanjem o zeliščih (npr. babica, dedek, soseda, član/članica zeliščarskega društva …), učenci pozanimajo, katera zelišča so značilna za njihov domači kraj oz. pokrajino.

V območju šole/ vrtca/ … (na šolskem/ vrtčevskem/ … vrtu, v kotu dvorišča in/ali na okenski polici v učilnici) si uredite zeliščni kotiček. Prednost naj imajo zelišča iz domačega okolja. Če zeliščni vrt že imate, ga vzdržujte in po možnosti razširite z zasaditvijo katerega izmed zelišč iz domačega okolja – t. i. ‘plevelom’.

Izvajate dejavnosti, ki so kakorkoli povezane z zelišči (prednost imajo domača zelišča) in ohranjanjem starega, preizkušenega znanja o zeliščih iz domačega okolja in iskanjem posodobljenih receptov oz. pristopov pri ravnanju z zelišči. Učence skušajte vključiti ne le pri pouku, ampak tudi v razširjenem programu osnovnošolskega šolanja (v jutranjem varstvu, pri interesnih dejavnosti, neobveznih izbirnih predmetih in v podaljšanem bivanju).

Izvajajte dejavnosti na temo ZELIŠČNI PRIPRAVKI. V njej lahko uporabite vse pridobljeno znanje o zeliščih (prednost imajo zelišča iz domačega okolja). Opišite postopek ter vse fotografirajte (lahko objavite tudi na spletni strani vaše šole/ vrtca/ …). Nam pa v mesecu aprilu pošljete v pdf-obliki kratko poročilo s fotografijo in izpolnjen evalvacijski obrazec.

 

Prijaviti se je potrebno jeseni, in sicer do 1. oktobra 2021, zaključek projekta pa bo na svetovni dan Zemlje, 22. aprila 2022.

 

PRIJAVNICA

EVALVACIJSKI OBRAZEC

POROČILO

 

Veliko novih doživetij pri odkrivanju starega.
Bodite radovedni!

Plakat miru

Plakat miru Dean Cvijić Slo zmagovalec 2012

Mednarodni Lionsov natečaj za Plakat miru je vzpodbuda otrokom od 11. do 13. leta, da ustvarjalno izrazijo svoj pogled na mir, glavno poslanstvo Plakata miru pa je želja po miru in prijateljstvu med narodi, ki vsako leto združi več sto tisoč otrok širom sveta. Po besedah organizatorjev glavni namen akcije ni tekmovanje, ampak vzpodbuda k ustvarjalnem razmišljanju o miru.

Navodila za izdelavo plakata miru.

 1. Otroci morajo biti na dan 15. 11. stari vsaj 11 let, ne smejo pa še imeti 14 let. Stari so torej od 11 do 13 let.
 2. Format del je najmanj 33 x 55 cm in ne večji kot 50 x 60 cm.
 3. Avtor dela je lahko le posameznik, ne pa skupina udeležencev.
 4. Tehnika ni omejena, niso pa dovoljene lepljenke in večdimenzionalni izdelki. Likovna dela, izdelana s kredo, pastelnimi barvami in podobno, morajo biti ustrezno pripravljena in zaščitena, da se med prevozom ne bi poškodovala.
 5. Likovna dela morajo biti na upogljivem materialu, tako da je izdelek mogoče poslati v kartonskem tulcu.
 6. Besedilna sporočila v nobenem jeziku niso dovoljena.
 7. Rok za končanje likovnih del je 1. november.


Prispevam k miru – Plakat miru

V septembru smo se ponovno pridružili k ustvarjanju plakatov miru. Zaradi razmer, ki trenutno vladajo v državi, plakatov ne moremo pravočasno končati in sodelovati na natečaju. Odločili smo se, da ob vrnitvi v šolske klopi plakate dokončamo in na šoli pripravimo...

read more

Plakat miru – “Pot miru”

Plakata Sare Udovič in Zoje Ree Nagode sta zastopala našo šolo na državnem izboru Plakatov miru. Žirija je izbirala med 131 plakati in izbrala 24 finalistov. Plakat Zoje Ree Nagode se je uvrstil med štiriindvajset najboljših v Sloveniji. Čestitamo!

read more

Plakat miru – “Pomagajmo si”

    Letošnji naslov Plakata miru je "Pomagajmo si".  Razmišljali in ustvarjali so učenci od 6.- 9. razreda.  Najlepša sta bila plakata Vanese Istenič (zgoraj) in Sare Udovič (levo), zato sta se uvrstila na državni izbor.

read more

Plakat miru 2017

Komisija v sestavi slikarke Klementine Golija, akademskega slikarja Franca Vozlja in fotografinje Nike Bele je izbrala zmagovalni plakat miru. Zmagal je plakat Zarje Ileršič. Čestitamo!

read more

Plakat miru 2017 – Bodočnost miru

Letošnji natečaj se je zaključil. O miru ste razmišljali učenci 6., 8. in 9. razreda. Nekaj najlepših plakatov  si lahko ogledate v šolski jedilnici. Na slovenski izbor Plakata miru sta se uvrstila plakata Sare Udovič iz 6. b in Zarje Ileršič iz 8. a razreda.  ...

read more

Plakat miru 2016

Letošnji natečaj se je zaključil. Konkurenca je bila letos zelo močna, saj se plakata Zale Stražišar in Zarje Ileršič nista uvrstila v ožji izbor. Zarji in Zali kljub temu čestitamo, saj sta bila plakata zelo izvirna!

read more

Plakat miru 2016 – Praznujmo mir

Tudi v letošnjem letu so smo se pod pokroviteljstvom Lions kluba Tivoli udeležili likovnega natečaja Plakat miru 2016. Učenci šestih, sedmih in osmih razredov so razmišljali in ustvarjali na temo Praznujmo mir. Plakati so nastajali od sredine septembra, z delom pa smo...

read more

Plakat miru 2015

Letošnji natečaj se je zaključil. Naša dva izdelka se letos nista udeležila med 24 finalistov. Učencem želimo več sreče in ustvarjalnih idej  v naslednjem letu! Zgoraj si lahko ogledate zmagovalni plakat Monike Bračič.

read more

Plakat miru 2015

  Letošnji natečaj se je zaključil. Plakate, ki so se uvrstili v ožji izbor, si lahko ogledate tukaj. Učenca Neža Jelinčič in David Pivk sta po mnenju žirije naslikala najizvirnejša plakata, zato  njuna izdelka zastopata našo šolo na slovenskem izboru Plakata...

read more

Projekt prostovoljstvo

ZAKAJ?prostovoljstvo2015_2016

 • Ker prostovoljstvo prinaša veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti, tako uporabnikom kot prostovoljcem.
 • Ker spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti, tako znotraj generacije kot med različnimi generacijami.
 • Ker omogoča izkustveno učenje odgovornosti.
 • Ker aktivira veliko človeške energije za skupno dobro.
 • Ker razvija sočutje in posluh za potrebe soljudi.
 • Ker z občutkom smisla preganja brezvoljnost in apatijo.
 • Ker omogoča otrokom, ki imajo različne težave v razvoju, uveljavljanje na pozitiven in koristen način.
 • Ker spodbuja lastno iniciativnost mladih za delovanje na področjih, ki jih zanimajo.
 • Ker krepi socialne veščine mladih prostovoljcev in s tem izboljšuje medsebojne odnose.
 • Ker žlahti šolsko klimo.
 • Ker preprečuje in odpravlja nasilje v šolah.
 • Ker odpira jasen pogled na različna poklicna področja.
 • Ker sprošča in osvobaja od utesnjenih vedenjskih vzorcev.
 • Ker pomeni priložnost za pridobivanje novih znanj in nabiranje izkušenj na drugačen način.

PROSTOVOLJSTVO

»NIHČE NI TAKO VELIK, DA NE BI POTREBOVAL POMOČI – IN NIHČE NI TAKO MAJHEN, DA JE NE BI MOGEL NUDITI« (kralj Salomon) Učenci naše šole že dobro poznate prostovoljstvo. Tudi to šolsko leto bomo kljub CORO-ni nadaljevali z našo prostovoljno dejavnostjo na različnih...

Zbiranje šolskih potrebščin

V mesecu juniju smo se odzvali akciji Rdečega križa ZBIRAJMO ŠOLSKE POTREBŠČINE. In danes smo tako z veseljem predali našo nabirko zvezkov, svinčnikov, peres, radirk, ravnil, šilčkov, barvic, flumastrov ... in kar nekaj šolskih torbic. Na to smo še posebej ponosni....

Simbioz@

LogoSimbiozaVseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@ e-pismena Slovenija, v katerega je vključena tudi naša šola, zaganja motorje. Vrhunec projekta je jeseni, letos med 21. do 25. oktobrom, ko mladi prostovoljci učijo starejše občane, kako uporabljati računalnik in internet. Delavnice hkrati potekajo na različnih lokacijah po vsej Sloveniji, med drugim tudi v naši računalniški učilnici.

Nad projektom, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti, so navdušeni tako mladi, ki se preko prostovoljstva učijo pomembnih življenjskih vrednot, kot starejši, ki s tem spoznavajo svet svojih otrok in vnukov ter se vključijo v vseživljenjsko učenje, ki zvišuje kakovost življenj mnogih. Organizatorji želijo nagovoriti mlade in starejše in jih spodbuditi, da sodelujejo pri projektu. Glavni namen Simbioze je omogočiti starejšim pozitivne izkušnje z računalniško tehnologijo, okrepiti njihovo samozavest in jih motivirati za nadaljnje učenje ter uporabo računalnika in interneta.

Prijave tako prostovoljcev kot starostnikov so potekale na vpisnih mestih po vsej Sloveniji, na brezplačni telefonski številki 040 940 888 in preko spletne strani www.simbioza.eu, za več informacij in pomoč pri prijavah pa so na voljo tudi info točke, prav tako po vsej Sloveniji.

Delavnice v letu 2013 so v petih modulih: “Računalnik, moj prijatelj” (uvodni modul; kaj je računalnik in za kaj se uporablja), “Klik v svet” (kaj je internet in kako ga uporabljamo v vsakdanjem življenju), “Brez elektronske pošte ne gre” (elektronska pošta, spletna etika, varnost itd.), »Povežimo se« (spoznavanje družbenih omrežij, poudarek na Facebook – u) in “Svet mobilne telefonije” (osnove prenosnega telefona – klicanje, pošiljanje SMS sporočil, fotografiranje itd.).


Mavričnih 140: Obisk babic in dedkov

V petek, 1. 10. 2021, smo se četrtošolci in petošolci po malici odpravili pred staro šolo na Rakeku, kjer so nas pričakali stari starši, ki so obiskovali osnovno šolo na Uncu ali na Rakeku. Posedli smo se na zelenico pred šolo in prisluhnili starim staršem, ki so se v...

read more

Simbioza GIBA 2021: Izziv #5

Pred nami je zadnji teden meseca maja, ki ga bomo zaključili natanko naslednji ponedeljek, ko se bo končala tudi akcija Simbioza GIBA 2021. Do takrat pa naj nas vsaj malo razveseli še zadnji GIBApaket, ki smo vam ga pripravili. 🙂 GIBAizziv: Tokrat vas vabimo, da se...

read more

Simbioza GIBA 2021: Izziv #4

Smo že na polovici meseca maja in še vedno pridno "migamo". 🙂 V tokratnem GIBAizzivu vas, po prijetnem plesu, v katerem smo uživali pretekli teden, vabimo, da se srečamo v naravi. Odpravimo se na bližnji hrib ali kak drug sprehod, ki je morebiti za naše fizično...

read more

Simbioza GIBA 2021: Izziv #3

Hvala vsem, ki pridno "migate" z nami. Tukaj je že TRETJI GIBALNI PAKET. 🙂 V tokratnem GIBAizzivu vam predlagamo zabavo oz. ples. Tako je, zabavo si lahko pripravimo kjer koli, kadar koli, ne glede na to, da smo sredi epidemije! Prižgimo si radio, nastavimo si svojo...

read more

Družinsko vrtičkanje med počitnicami

Naši učenci so med prvomajskimi počitnicami dobili zanimivo domačo nalogo. Povabili smo jih k družinskemu vrtičkanju in jih tako spodbudili k varnemu medgeneracijskemu druženju. Čeprav nam je muhasto aprilsko vreme malce ponagajalo, so učenci na prvi popočitniški...

read more

Simbioza GIBA 2021: Izziv #2

Akcija Simbioza GIBA 2021 se nadaljuje ... 🙂 S tokratnim GIBAlnim izzivom vas vabimo v naravo. Prepustite se sprehodu po bližnjem gozdu v vaši okolici, opazujte, kako se podoba dreves in rastja spreminja, in dovolite naravi, da vas (p)ozdravi. V tokratnem GIBAlnem...

read more

Simbioza GIBA 2021: Izziv #1

Danes začenjamo z akcijo Simbioza GIBA 2021, ki tokrat poteka pod sloganom Za zdravje in dobro počutje -- gibamo skupaj, četudi smo narazen! Akcija poteka celoten mesec maj, začenši z današnjim dnem. Vsak teden vas čakajo zanimive dejavnosti v okviru štirih področij:...

read more

SIMBIOZA: Družinsko vrtičkanje

Bližajo se težko pričakovane počitnice, z njimi pa tudi pomlad in delo na vrtovih. V okviru projekta Simbioza, ki temelji na medgeneracijskem druženju, vas vabimo k prijetni počitniški domači nalogi, ki smo jo poimenovali DRUŽINSKO VRTIČKANJE. Več informacij si lahko...

read more

Projekt ‘ŠOLSKI EKOVRT’

V šolskem letu 2020/2021 bomo na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec deveto leto nadaljevali s projektom ‘ŠOLSKI EKO VRT’.

Glavni cilj projekta ostaja enak – trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki bo postal izkustvena praktična podpora izobraževalnega procesa.

V okviru pouka, podaljšanega bivanja in interesnih dejavnosti bomo še naprej po načelu trajnostnega kmetijstva skušali skrbeti in se učiti na šolskem vrtu: jeseni bomo pobirali morebitne pridelke z gredic in jih uporabili v prehrambene ali druge namene, skušali bomo vzpostaviti semensko banko z vedno večjim izborom eko semen, povezovali se bomo s projektom ŠPAJZA 2, v okviru katerega bomo skušali urediti skalnjak, cvetlični ‘senčni’ in ‘sončni’ del (prenoviti; izkopati trajnice, odstraniti plevel in na novo zasaditi), omejili z obrobo novo gredico in jo posejali z mešanico cvetočih rastlin za metulje B10, dopolnili bomo šolski sadovnjak s sajenjem 3 drevesc, starejše sadike zelišč dopolnili oz. nadomestili z novimi, posadili bomo kakšno zanimivo vrsto sadnega drevja oz. grmičevja, tudi okrasnega grmičevja (npr. višnjo, kutino, nešpljo, skorš, kodrasto lesko); poskrbeli za zimsko zaščito občutljivejših rastlin, spoznavali rastline in njih praktično uporabo ter pripravili nabor ‘izdelkov’, ki bi jih lahko v šoli pripravili; bolj načrtno kolobarili; zasadili visoko gredo, opazovali in prepoznavali drobne živali tal in žuželke ter druge živali in njihovo vlogo v naravi; rastline bomo zalivali s pomočjo zbiralnika vode in se pogovorili o pomenu vode ter načinih varčevanja z njo; vzgajali potaknjence z namenom poznejšega sajenja na šolski vrt in na domače vrtove otrok; gnojili z zeliščnimi gnojili, ki jih bomo pripravili sami; otoček z gozdnimi rastlinami obogatili z novimi rastlinami in ga opremili z oznakami rastlin;  spoznavali in uredili bomo nove možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa s čutno potjo iz različnih materialov; sodelovali z bivšimi učenci šole; povabili na predavanje in/ali strokovni prikaz kakšnega strokovnjaka in morda ob tem sodelovali s krajani in širšim okoljem, kozolec na šolskem vrtu uporabili kot dodatno učilnico in območje vrta izkoristili za medgeneracijska srečanja, prireditve.

Sodelovali in povezovali se bomo s projekti UNESCO, zlasti z našim VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«, ŠPAJZA 2, ŠOLSKA SHEMA ter drugimi, ob vsem tem pa bomo razvijali občutek za lepo in vredno v okolju, ljubezen, prijateljstvo in občudovanje ter željo po ohranjanju okoljskih vrednot; navajali se bomo na odgovornost, hvaležnost, spoštovanje zemlje in hrane ter vseh živih bitij; se vzgajali za solidarnost in razvijali empatijo ter sodelovanje med človekom in naravo.

Mladi kreativni potenciali – Kreativni +

Šola v projektu sodeluje skupaj z zavodom ORON in pod okriljem LAS Notranjska. V okviru projekta se izvaja medijski krožek, v katerem sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda. Zavod ORON je kot vodilni partner zagotovil novo tehnološko opremo za izvedbo krožka, pa tudi mentorja, gospoda Mitjo Razdriha.

Učenci spoznavajo celoten proces, ki je potreben za ustvarjanje oddaje. Najprej so seveda spoznali opremo in se jo naučili uporabljati. Docela so spoznali postopek snemanja intervjuja, pri tem pa so si pomagali z resnično nepecenljivimi nasveti našega mentorja, gospoda Mitje Razdriha.

Delovanje krožka smo združili z Vrtnarskim krožkom: posneli smo delo otrok na šolskem vrtu na Uncu. Posnetke, skupaj s posnetki razstave “Kdor seje, ta žanje: šolski vrtovi na Notranjskem” so starejši udeleženci zmontirali in nastal je posnetek, ki služi kot virtualni sprehod po razstavi.