[four_fifth]osrakek_logowNa naši šoli že 9. leto deluje Šolski sklad RAKEC.

Poglavitna dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev, s katerimi nudimo:

  • pomoč socialno šibkim učencem,
  • raziskovalno dejavnost na šoli,
  • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize …), da bi bil ta dostopen čim večjemu številu učencev,
  • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema),
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

V šolskem skladu so sredstva, pridobljena izključno z donacijami posameznikov (zaposleni, starši učencev šole, krajani …), z donacijami podjetij ali različnimi akcijami (zbiranje starega papirja, prodajni sejmi, koncerti in prireditve, kjer se zunanji nastopajoči odpovedo delu svojega honorarja v dobrodelni namen …).

Šolski sklad Rakec deluje v skladu s Pravili o delovanju šolskega sklada Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek.

Šolski sklad Rakec vodi Upravni odbor šolskega sklada Rakec, ki ga v šolskem letu 2018/2019 sestavljajo:
Barbara Šivec, Urška Drobnič, Petra Mikše, Mojca Podobnikar, Dušanka Petrović, Marijana Mladenović in Matevž Urbas.

Predsednica šolskega sklada je Barbara Šivec, namestnica predsednice pa Urška Drobnič.

Člani Šolskega sklada Rakec ste vsi, ki prispevate sredstva v šolski sklad.

Naš prvi član je leta 2010 postal župan občine Cerknica, g. Marko Rupar.

V kolikor želite postati naš član, bomo veseli vsakega vašega prispevka, ki ga lahko nakažete na: transakcijski račun: SI65 0121 3603 0647 262; sklic: 00 292004 (za OŠ Rakek) ali 00 292005 (za PŠ Unec), s pripisom »za šolski sklad«.

Vloge, podane do 20. v mesecu, so obravnavane za tekoči mesec. Vloge, ki so vložene po tem datumu, so obravnavane v naslednjem mesecu.

[divider]

[ic_add_posts ids=’9747′ template=’justtext-template.php’ ]
 [ic_add_posts ids=’7906′ template=’justtext-template.php’ ]

[ic_add_posts ids=’13049′ template=’justtext-template.php’ ]

[/four_fifth][one_fifth_last]

Šolski sklad - Pravila

Šolski sklad – Pravila

Šolski sklad - Vloga

Šolski sklad – Vloga

Šolski sklad - Navodila

Šolski sklad – Navodila

[/one_fifth_last]