osrakek_logowNa naši šoli že 12. leto deluje Šolski sklad RAKEC.

Poglavitna dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev, s katerimi nudimo:

 • pomoč socialno šibkim učencem,
 • raziskovalno dejavnost na šoli,
 • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
 • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize …), da bi bil ta dostopen čim večjemu številu učencev,
 • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema),
 • zviševanje standarda pouka in podobno.

V šolskem skladu so sredstva, pridobljena izključno z donacijami posameznikov (zaposleni, starši učencev šole, krajani …), z donacijami podjetij ali različnimi akcijami (zbiranje starega papirja, prodajni sejmi, koncerti in prireditve, kjer se zunanji nastopajoči odpovedo delu svojega honorarja v dobrodelni namen …).

Šolski sklad Rakec deluje v skladu s Pravili o delovanju šolskega sklada Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek.

Šolski sklad Rakec vodi Upravni odbor šolskega sklada Rakec, ki ga v šolskem letu 2021/2022 sestavljajo:

 • Anja Prelaz,
 • Domen Skuk,
 • Miloš Pohole,
 • Barbara Udovič,
 • Marija Opeka
 • Petra Mikše
 • Urška Drobnič

Predsednik šolskega sklada je Miloš Pohole, namestnica predsednika pa Urška Drobnič.

Člani šolskega sklada

Člani Šolskega sklada Rakec ste vsi, ki prispevate sredstva v šolski sklad.

Naš prvi član je leta 2010 postal župan občine Cerknica, g. Marko Rupar.

V kolikor želite postati naš član, bomo veseli vsakega vašega prispevka, ki ga lahko nakažete na:
transakcijski račun: SI56 0121 3603 0647 262;
sklic: 00 292004 (za OŠ Rakek) ali 00 292005 (za PŠ Unec),
s pripisom »za šolski sklad«.

Vloge, podane do 20. v mesecu, so obravnavane za tekoči mesec. Vloge, ki so vložene po tem datumu, so obravnavane v naslednjem mesecu.

 

Pravilnik o delovanju šolskega sklada

Šolski sklad - Pravila

 

Vloga za pridobitev sredstev iz šolskega sklada

Šolski sklad - Vloga

 

Dopolnilo k vlogi za pridobitev sredstev iz šolskega sklada z navodili

 
Šolski sklad - Navodila