Šolski sklad RAKEC

osrakek_logowNa naši šoli že 9. leto deluje Šolski sklad RAKEC.

Poglavitna dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev, s katerimi nudimo:

  • pomoč socialno šibkim učencem,
  • raziskovalno dejavnost na šoli,
  • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize …), da bi bil ta dostopen čim večjemu številu učencev,
  • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema),
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

V šolskem skladu so sredstva, pridobljena izključno z donacijami posameznikov (zaposleni, starši učencev šole, krajani …), z donacijami podjetij ali različnimi akcijami (zbiranje starega papirja, prodajni sejmi, koncerti in prireditve, kjer se zunanji nastopajoči odpovedo delu svojega honorarja v dobrodelni namen …).

Šolski sklad Rakec deluje v skladu s Pravili o delovanju šolskega sklada Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek.

Šolski sklad Rakec vodi Upravni odbor šolskega sklada Rakec, ki ga v šolskem letu 2018/2019 sestavljajo:
Barbara Šivec, Urška Drobnič, Petra Mikše, Mojca Podobnikar, Dušanka Petrović, Marijana Mladenović in Matevž Urbas.

Predsednica šolskega sklada je Barbara Šivec, namestnica predsednice pa Urška Drobnič.

Člani Šolskega sklada Rakec ste vsi, ki prispevate sredstva v šolski sklad.

Naš prvi član je leta 2010 postal župan občine Cerknica, g. Marko Rupar.

V kolikor želite postati naš član, bomo veseli vsakega vašega prispevka, ki ga lahko nakažete na:
transakcijski račun: SI65 0121 3603 0647 262;
sklic: 00 292004 (za OŠ Rakek) ali 00 292005 (za PŠ Unec),
s pripisom »za šolski sklad«.

Vloge, podane do 20. v mesecu, so obravnavane za tekoči mesec. Vloge, ki so vložene po tem datumu, so obravnavane v naslednjem mesecu.

ČLANI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

ABIDOVIĆ SANELA
BREZEC TJAŠA
DEBEVEC DARJA
IVANČIČ SAŠA
IVANČIČ ALOJZ
JERNEJČIČ TOMAŽ
KONDIĆ ZORAN
LOGAR SVETLANA
MAROLT ALOJZ
MAVSAR BRENČIČ TANJA
REBEC VESNA
SKUK TINE
ŠVIGELJ KLAVDIJA
ZIDAR MAJA

ĆORALIĆ EDIS
GAŠPAROVIČ ANICA
ISTENIČ DAVID
PREDALIČ MONIKA
VITIĆ AZRA

BEBER ALEKSANDER
MILENA DEVIĆ
GRGIČ STOJAN
ILERŠIČ NINA
KOGEJ POLONA
PETROVIČ DUŠANKA
UDOVIČ ERNA
NAGODE ALEKSANDER
ŠVIGELJ MARTINA
PODOBNIK UDOVIČ MATEJA

ANZELC JANJA
ČERIN IRMA
UDOVIČ DOLES KSENIJA
IVANČIČ NATAŠA ANDREJA
JUG KLAVDIJA
LAVRIČ BOJANA
PIVK IVA
UDOVIČ BARBARA
KLEMENC URBAS NINA

BREZEC TJAŠA
ČERNE MARJETA
STRŽAJ BOJANA
INTIHAR NATAŠA
JAMBROŠIČ MONIKA J
JURCA PAVEL
M. POTUŽAK KATJA
ŠVIGELJ MARIA
PODOBNIK UDOVIČ MATEJA
REMEC SARA
ZBAČNIK VINKO

AMBROŽ MIRTA
SAVIĆ NEVENA
HORVAT NINA
ŠTEFANČIČ ANA
ULBL MANCA
ŽORŽ IRENA

ABIDOVIĆ SANELA
TURK BOJANA
UDOVIČ DOLES KSENIJA
BARČIĆ MIŠIĆ IVANA
INTIHAR URŠKA
PIRC SANDRA
RUPAR TATJANA
ŠKOF ERNA

BEBER ALEKSANDER
HRIBERNIK MARTIN
ILERŠIČ NINA
IVANČIČ KRISTINA
BLAŽEK KLAVDIJA
KATERN DALIBOR
KNAVS DAMIJAN, LIKAR IRENA
MILAVEC SABINA
PARADIŽ MAJA
PRELAZ ANJA
RADIĆ LJUBICA
ŠIVEC BARBARA
VITIĆ AZRA

CEJAN METKA
CVIJIĆ MONIKA
ILERŠIČ MARTA
MLJAČ ALBINA
KVATERNIK MATEJ
LAVRIČ BOJANA
UDOVIČ BARBARA
URBAS ANITA
ZAKRAJŠEK KATJA

JOVANOVIĆ NATALIJA
LAVRIČ BOJANA
SAVIĆ NEVENA
QUNAI AJDIN
RAJK HELENA

DAMIJAN KNAVS, IRENA LIKAR
SANDRA PIRC
ERIKA ŽITKO

MLADENOVIĆ MARIJANA

ĆUMUROVIĆ MILENKA
KOBAL NATAŠA
PODOBNIKAR MOJCA
URBAS KATARINA
OMEROVIĆ IRFAN
POJE DARJA
PUNGARŠEK DRAGICA
RALJEVIČ KARMEN
ŠUĆUR LJILJANA
URBAS ALEKSANDRA
URBAS TADEJ
PIVK USEINI TADEJA
ZEMLJAK SLADJANA
ŽITKO ERIKA

STERLE BEBER ANDREJA
IVANČIČ MOJCA
TURK TINA
MARC MAJA
ŠKOF ERNA
TURŠIČ IVANČIČ DAMJANA
VESEL AGATA GABREJNA
VRHOVNIK ANA
WALLNER JANA

CIGLIČ ROK
ČEGANJAC VERICA
KOVAČEVIĆ SENAD
ZEMLJAK SILVIJA
POJE EMIL
TOPIĆ IVAN
URBAS ALEKSANDRA

AMBROŽ MIRTA
MULEC MOJCA
KERŠMANC KRISTINA
JERNEJČIČ MAČEK BERNARDA
PARAVINJA JURE
ŠVIGELJ MARIA

KODRE META
DURAJ ARDIAN
HABJANIČ SANJA
IVANČIČ KRISTINA
KOGOJ J. TJAŠA
JOVANOVIĆ NATALIJA
GORENC BARBARA
KONDIĆ HELENA
MATIČIČ MARINŠEK MAJA
MAZI BORUT
MILOŠEVIĆ SMILJANA
MODIC MIHA
MODIC MARTIN

KENDA BREDA
STERLE BEBER ANDREJA
JUG KLAVDIJA
TURK TINA
PRELAZ ANJA
SAMSA MIHA
ULE ALENKA

ČLANI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

ERIKA ŽITKO

TJAŠA BREZEC

KLAVDIJ ŠVIGELJ

LILJANA ŠUĆUR

SEBASTJAN ŠKOF

SENAD KOVAČEVIĆ

KARMEN RALJEVIČ

KRISTINA KERSMANC

MLADEN ULBL

TOMAŽ MODIC

NATAŠA OBLAK JAPELJ

ANDREJ BEBER

METOD KEBE

MATJAŽ MRŠEK

TANJA ŠEGA

KATARINA URBAS

EDIS ĆORALIĆ

MARTIN LAVRIČ

DANILO ZALAR

SAŠA IVANČIČ

DUŠANKA PETROVIĆ

MATEJ KVATERNIK

KATARINA KRIČEJ ZDOVC

VESNA REBEC

JOŽE ARH

DAVID ISTENIČ

MITJA KOŽMAN

KATJA MILHARČIČ POTUŽAK

DALIBOR KATERN

KARMEN RALJEVIČ

FRANC ŠIVEC

ALEKSANDER BEBER

MARJETA ČERNE

KLAVDIJA BLAŽEK

MARJETA BAJT

IVANA ŠTEFANČIČ

VINKO ZBAČNIK

MIHA ARKO

TANJA KATERN

GORAN ŠUĆUR

MIRAN BARAGA

PAVEL JURCA

NATALIJA JOVANOVIĆ

IRENA PODVRATNIK

ČLANI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

DUŠANKA PETROVIČ

TJAŠA BREZEC

IRENA PODVRATNIK

ALEKSANDRA URBAS

ERIKA ŽITKO

LJILJANA ŠUĆUR

KARMEN RALJEVIČ

ALEKSANDER BEBER

KATARINA KRIČEJ ZDOVC

SAŠA IVANČIČ

DAVID ISTENIČ

NINA HROVAT

MARTIN MODIC

ANJA FRELIH PAKIŽ

NATALIJA JOVANOVIČ

MAJA KEBE

KATJA MILHARČIČ POTUŽAK

IVANA ŠTEFANČIČ

ROK WALLNER

SVETLANA LOGAR

BOJANA LAVRIČ

MOJCA ROZANC

PAVEL JURCA

VIDA TEKAVEC

TINA KLEMENC

BARBARA ŠIVEC

KATARINA JUVANČIČ KOGEJ

NIKA BABUDER

TANJA KATERN

KARMEN RALJEVIČ

MOJCA PODOBNIKAR

DANILO ZALAR

MOJCA IVANČIČ

DUŠANKA PETROVIČ

ANDREJA STERLE BEBER

TJAŠA BREZEC

PAVEL JURCA

IRENA ŽITKO

MLADEN ULBL

KATARINA KRIČEJ ZDOVC

GORAN ŠUĆUR

ERNA ŠKOF

JANA WALLNER

KARMEN RALJEVIČ

BARBARA ŠIVEC

KATARINA URBAS

NATALIJA JOVANOVIĆ

BOJANA LAVRIČ

TATJANA RUPAR

MARIJAN PETEK

IVANA ŠTEFANČIČ

TANJA KATERN

DAVID ISTENIČ

MITJA KOŽMAN

DANILO ZALAR

MOJCA IVANČIČ

SAŠA IVANČIČ

VIDA TEKAVEC

KARMEN RALJEVIČ

SEBASTIEN JANEŽ

KARMEN RALJEVIČ

ČLANI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

MARTIN LAVRIČ

TJAŠA BREZEC

PAVEL JURCA

MAJA HROVATIN

GORAN ŠUĆUR

MARTIN LAVRIČ

ANDREJA KRPAN

MONIKA PREDALIČ

ANA ŠTEFANČIČ

ANJA STOJANOVIĆ

NINA HROVAT

SLAĐANA MIŠIĆ

TANJA ŠEGA

IRENA LIKAR

SEBASTIJAN ŠKOF

JOŽE ARH

PETER ZDOVC

ALEKSANDER BEBER

BARBARA ŠIVEC

MIHA IVANČIČ

VERONIKA DEKLEVA

DANILO ZALAR

SAŠA IVANČIČ

ALBINA MLJAČ

LIDIJA JERNEJČIČ

MONIKA ŽAGAR

ANTON MALC

MATEJ KVATERNIK

KATARINA JUVANČIČ KOGEJ

TINA KLEMENC

TTN AVTO d. o. o.

ROTARY KLUB POSTOJNA

MARJETA ČERNE

KRISTINA LEBAN

DALIBOR KATERN

MARTIN MODIC

KATJA MILHARČIČ POTUŽAK

GORAN ŠUĆUR

JOŽE ARH

IRENA ŠKOF

PETRA KOŽMAN

TJAŠA BREZEC

MARJETA ČERNE

ERIKA ŽITKO

ANA ŠTEFANČIČ

MATEJ GNEZDA

MARTIN LAVRIČ

NINA KLEMENC URBAS

DANILO ZALAR

MATEJ KVATERNIK

DALIBOR KATERN

KATARINA KRIČEJ ZDOVC

SANDRA PIRC

BARBARA ŠIVEC

ADRIAN DURAJ

SVETLANA LOGAR

NATAŠA OBLAK JAPELJ

ČLANI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

BORIS ZORMAN

DALIBOR KATERN

LIDIJA JERNEJČIČ

DARJA DEBEVEC

TJAŠA BREZEC

NINA KLEMENC URBAS

ANTON MALC

KATARINA JUVANČIČ

PAVEL JURCA

ALBINA MLJAČ

BOJANA LAVRIČ

TANJA ŠEGA

DUŠAN PETERNELJ

DANILO ZALAR

KATJA MILHARČIČ POTUŽAK

NATAŠA OBLAK JAPELJ

LUTZ KUCHER

DANIJEL MILOŠEVIĆ

PETER ZDOVC

JADRANKA GNEZDA

ALOJZ PUNTAR

VINKO ZBAČNIK

NINA HROVAT

SLAĐANA MIŠIČ

GORAN ŠUĆUR

ANJA ŠIRCELJ ISTENIČ

METOD KEBE

KLAVDIJA JUG

BARBARA ŠIVEC

IRENA PETEH KRANJC

KRISTINA LEBAN

MARJETA BAJT

METKA CEJAN

ALEKSANDER BEBER

MONIKA PREDALIČ

AZRA VITIĆ

LILJANA WINKLER ŠAJN

ANDREJ MLINAR

ALEKSANDER BEBER

NATALIJA VRHUNC

DAVID ISTENIČ

ERNA ŠKOF

JADRANKA GNEZDA

PETRA REBERNIK NEMGAR

GORAN ŠUĆUR

NINA HROVAT

KATARINA JUVANČIČ KOGEJ

KATARINA KRIČEJ ZDOVC

PAVEL JURCA

SIMONA PETERNELJ

NATAŠA OBLAK JAPELJ

KLAVDIJA BLAŽEK

VESNA ŠUBELJ

MARTIN LAVRIČ

TANJA KATERN

BORIS BAJT

IRENA ZALAR

TJAŠA REBEC

LIDIJA JERNEJČIČ

ANTON MALC

DANILO ZALAR

METKA CEJAN

ČLANI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

PGD RAKEK (člani operative)

ZDENKA ZUPANČIČ

ANTON MALC

JANA ČEKADA

ANJA FRELIH PAKIŽ

MELITA BEBER

METOD KEBE

MARTIN LAVRIČ

NATAŠA OBLAK JAPELJ

MARJETA ČERNE

NINA HROVAT

TANJA ŠEGA

ALEKSANDER BEBER

DRAGAN DEVIĆ

TJAŠA BREZEC

IRMA ČERIN

KATARINA KRIČEJ ZDOVC

BERNARDA JERNEJČIČ MAČEK

KATARINA JUVANČIČ KOGEJ

KLAVDIJA ŠVIGELJ

GORAZD LOGAR

DUŠANKA PETROVIČ

MONIKA PREDALIČ

VESNA REBEC

LIDIJA JERNEJČIČ

NEVENA SAVIĆ

JOŽA OBREZA

GORAN ŠUĆUR

BOJANA PEGAN KVATERNIK

AZRA VITIĆ

JURE REBERNIK

JASNA KOČEVAR NARED

NATALIJA VRHUNC

DINO STRAŽIŠAR

ANJA ŠIRCELJ ISTENIČ

JADRANKA GNEZDA

DUŠAN PETERNELJ

YDRIA MOTORS d.o.o.

MARJETA BAJT

IRENA ZALAR

SAŠA IVANČIČ

MILAN POTUŽAK

TATJANA RUPAR

SAOP d.o.o. NOVA GORICA

DANILO ZALAR

LILJANA WINKLER ŠAJN

HELENA ŠLAJNAR

ANDREJA JELINČIČ

MARJETA ČERNE

KATARINA JUVANČIČ KOGEJ

GORAN ŠUČUR

DUŠANKA PETROVIĆ

NINA KLEMENC URBAS

PAVEL JURCA

ERNA ŠKOF

SAŠA IVANČIČ

NATALIJA VRHUNC

ZDENKA ZUPANČIČ

LIDIJA JERNEJČIČ

ANTON MALC

JANA ČEKADA

HELENA ŠLAJNAR

ANJA FRELIH PAKIŽ

MIHAEL ŽNIDARIČ

DANILO ZALAR

BERNARDA JERNEJČIČ MAČEK

MARTIN LAVRIČ

MIHAELA STRAŽIŠAR

SVETLANA LOGAR

KATARINA KRIČEJ ZDOVC

IRENA ŽORŽ

JOŠKO GNEZDA

MARJETA BAJT

MELITA BEBER

AZRA VITIĆ

LILIJANA WINKLER ŠAJN

BOJANA PEGAN KVATERNIK

MARJETKA SERTIČ

ČLANI V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

ZALAR VILMA
ZALOKER ZAL.D.O.O.
MELITA BEBER
ČEKADA JANA 558
NATAŠA OBLAK JAPELJ
DUŠANKA PETROVIČ
ŠVIGELJ KLAVDIJA
JUVANČIČ KOGEJ KATARINA
DUŠANKA PETROVIČ
TOMAŽ ZIDAR
ŠUĆUR GORAN
ORO D.O.O.
MEDJITOSKI LINDITA
SUŠA JANEZ S.P.
ORO PLUS D.O.O.
VRHUNC NATALIJA
GREBENC DOLORES
STRAŽIŠAR DINO
ANDREJ MLINAR
KATARINA KRIČEJ ZDOVC
PETRA KOŽMAN
ERIKA ŽNIDARIČ
ANJA ŠIRCELJ ISTENIČ
KOČEVAR NARED JASNA
OPEKA URŠKA
ZUPANČIČ ZDENKA
JERNEJČIČ LIDIJA
SIMONA PETERNELJ
MARJETKA URBAS HRIBERNIK
TADEJA PREŠERN HRESTAK
JOŠKO GNEZDA
ANTON MALC
MARJETA BAJT
POTUŽAK MILAN
ALEKSANDER BEBER
NINA KLEMENC URBAS
DAMIR RADOVIĆ
IVANČIČ MOJCA
VONČINA VALENTINA
YDRIA MOTORS d.o.o.
DARJA DEBEVEC
IRENA PETEH KRANJC
obiskovalci dobrodelnega koncerta v Cerknici
TJAŠA BREZEC
SVETLANA LOGAR
SAŠA COLJA
WINKLER ŠAJN LILIJANA
VITIĆ AZRA
UDOVIČ ERNA
IVANČIČ SAŠA
KATARINA JUVANČIČ KOGEJ
MELITA BEBER
EDI MEKINA
KATARINA KRIČEJ ZDOVC
DUŠANKA PEROVIČ
ALEKSANDRA BEBER
ANTON MALC
GORAN ŠUČUR
TJAŠA BREZEC
AZRA VITIĆ
MARIJA RUDOLF
ELVIR MULALIĆ
HELENA ŠLAJNAR
ZDENKO HRESTAK
TOMAŽ GREBENC
SVETLANA LOGAR
IVI PIVK
MARTIN LAVRIČ
NATALIJA VRHUNC
ANJA ŠIRCELJ ISTENIČ
MARJETA URBAS HRIBERNIK
FRANČIŠEK ILERŠIČ
JOŠKO GNEZDA
JASNA NARED KOČEVAR
MELITA BEBER
MARJETA BAJT
JANA ČEKADA
LILIJANA WINKLER ŠAJN
MIRSAD HODŽIĆ
KATJA MILHARČIČ POTUŽAK
SAŠA COLJA

 

ČLANI V ŠOLSKEM LETU 2012/2013

HELENA RAJK
FRANCI ILERŠIČ
KATJA MILHARČIČ POTUŽAK
MOJCA IN TOMAŽ ZIDAR
JOLANDA UDOVIČ
VALENTINA ZUPANČIČ
MARIJA RUDOLF
SNEŽKA ŠTEFANČIČ
ZDENKA HRESTAK
MIHAELA STRAŽIŠAR
NATAŠA ANDREJA IVANČIČ
GORAN ŠUĆUR
ELMINA JURENEC
JASNA KONDIĆ
SANELA ABIDOVIĆ
URŠKA MAROLT
SLOBODAN JOVIĆ
TINE SKUK
MAJA ZIDAR
TJAŠA BREZEC
MELITA BEBER
MAJA MALC
KATJA KRIČEJ ZDOVC
KLAVDIJA ŠVIGELJ
DARJA DEBEVEC
ALEKSANDER BEBER
LILJANA WINKLER ŠAJN
KARMEN POTISEK
MARJETA BAJT
MONIKA PREDALIČ
AZRA VITIĆ
JOŽE ARH
DUŠANKA PETROVIĆ
ERNA UDOVIČ
SIMONA ŠUŠTERŠIČ ŠTRUKELJ
SAŠA COLJA
IRENA PETEH KRANJC
URŠA OPEKA
JOŠKO GNEZDA
MARTINA ZIDAR
ERIKA ŽNIDARIČ
LIDIJA JERNEJČIČ
DAVID ISTENIČ
HELENA ŠLAJNAR
KATARINA JUVANČIČ KOGEJ
ANJA FRELIH PAKIŽ
BLANKA HORVAT
JANA ČEKADA
LANA OTON
IVANA BARČIĆ-MIŠIĆ
MARINA ARSIĆ
MARIJA OPEKA
SANDRA BANFI
GORDANA BOGUNOVIČ
TANJA BENČAN
ZDENKA ZUPANČIČ
MARJETA URBAS-HRIBERNIK
NATALIJA VRHUNC

INTERSOCKS D.O.O. KOČEVJE

YDRIA MOTORS D.O.O.

SINTAL PODJETJE ZA VAROVANJE, INTERVENCIJE IN STORITVE, D.D.

EUROBOX, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.

MARKO RUPAR

SONJA JOZELJ

PETRA KOŽMAN

Šolsko leto 2019/2020

Šolsko leto 2018/2019

Šolsko leto 2017/2018

Šolsko leto 2016/2017

Šolsko leto 2015/2016

Šolsko leto 2014/2015

Šolsko leto 2013/2014

Šolsko leto 2012/2013

Šolski sklad - Pravila

Šolski sklad – Pravila

Šolski sklad - Vloga

Šolski sklad – Vloga

Šolski sklad - Navodila

Šolski sklad – Navodila

Prihajajoči dogodki

  • Ni prihajajočih dogodkov.
AEC v1.0.4
Copyright ©2013. OŠ Rakek - izvedba Edo Milavec - MV d.o.o.