M. Bešter Turk et al.: 
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5, učbenik za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT

M. Blažič et al.: 
SVET IZ BESED 5, učbenik za slovenščino–književnost za 5. razred osnovne šole, ROKUS KLETT