M. Umek, O. Janša Zorn: 
DRUŽBA IN JAZ 2, Učbenik, Družba za 5. razred osnovne šole, MODRIJAN

M. Košak, T. Golanja
ATLAS ZA DRUŽBO