A. Pesek: 
GLASBA 5, učbenik za glasbeno vzgojo v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja, MKZ
prva potrditev: 2007
veljavnost: 2 leti od objave spremembe učnega načrta oz. kataloga znanja