G. Torkar, P. Bratož Opaškar: 
GOSPODINJSTVO 5, učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT
prva potrditev: 2003
veljavnost: 2 leti od objave spremembe učnega načrta oz. kataloga znanja