D. Skribe Dimec et al.: 
RAZISKUJEMO, GRADIMO 5, učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razreduosnovnošolskega izobraževanja, DZS