J. Berk, J. Draksler, M. Robič: 
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik za matematiko v 6. razreduosnovnošolskega izobraževanja, ROKUS KLETT