J. Berk, J. Draksler, M. Robič: 
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za matematiko v 8. razreduosnovnošolskega izobraževanja, ROKUS KLETT