J. Berk, J. Draksler, M. Robič: 
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko v 9. razreduosnovnošolskega izobraževanja, ROKUS KLETT