J. Berk, J. Draksler, M. Robič: 
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne 
šole, ROKUS KLETT