Učbeniki

M. Blažič et al.: 
NOVI SVET IZ BESED 7, učbenik za slovenščino v 7. razredu osnovne 
šole, ROKUS KLETT