B. Novak: 
BIOLOGIJA 8, učbenik za biologijo v 8. razredu osnovošolskega izobraževanja, DZS