M. Svečko: 
BIOLOGIJA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu osnovnošolskega izobraževanja, DZS