RAZRED IME IN PRIIMEK
1,2.r UNEC Romana Oblak
3.r UNEC Milan Ivančič- predstavnik v svetu zavoda
4.,5.r UNEC Tadeja Prešeren Hrestak
1.r RAKEK Barbara Godeša
2.r Martina Zidar
3.r Katarina Mišič
4.a Darja Bajec
4.b Lana Oton
5.r Helena Rajkpredstavnica v svetu zavoda
6.a Polona Grintal
6.b Boris Bajt
7.a Šemsa Muslinovićpredstavnica v svetu zavoda
7.b Renata Meden
8.a Bojana Barukčič
8.b Romana Godeša
9.a Vida Truden
9.b Maja Malc