Učenje učenja je projekt usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenja učenja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja.

»Učenje učenja« je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah.

V projekt so vključeni vsi učitelji in bo potekal do aprila 2012.

Koordinatorka projekta
Liljana Intihar

 

Letno poročilo 2011

 

Projekt Učenje učenja je potekal v šolskem letu 2010/2011.