V letošnjem šolskem letu smo se vključili v UNESCO projekt:
DREVO = ŽIVLJENJE.

Projekt je zasnovan interdisciplinarno, zato je lahko vključen v pouk ali druge oblike šolskega dela (interesne dejavnosti, raziskovalne naloge, šolske projekte, projektne dneve …). Letošnja tema projekta je ENAKA in RAZLIČNA – SKUPAJ RASTEVA.

V namen tega projekta smo si za rdečo nit projekta izbrali knjigo LOVRO IN MATEJ: MOJ STARI HRAST, ki bo naše vodilo pri delu. Pripravili bomo doživljanje in vživljanje v zgodbo s pomočjo različnih oblik dela, delavnice, igre, igre vlog, dramatizacije, lutkovne igre, likovno, plesno, glasbeno, literarno izražanje, pogovori, okrogle mize, debate … k sodelovanju bomo povabili predstavnike drugih kultur, ki živijo v našem okolju, in se vključili v delo lokalne skupnosti z udeležbo na Kunaverjevem pohodu. 

koordinatorica projekta: Tjaša PRUDIČ