Na šoli bomo v šolskem letu 2012/13 izvajali 16 izbirnih predmetov:

Zap. št. PREDMET Učitelj Št. učencev Št. skupin
1 Gledališki klub Irena Pavlič 5 1
2 IŠ Atletika Ludvik Palčič 8 1
3 Likovno snovanje 2 Petra Mikše 9 1
4 Načini prehranjevanja Marija Opeka 12 1
5 Nemščina 1 Anja Šircelj Istenič 20 1
6 Nemščina 2 Anja Šircelj Istenič 15 1
7 Nemščina 3 Anja Šircelj Istenič 13 1
8 Obdelava gradiv LES Martin Rihtar 14 1
9 Ples Polona Klopčič 8 1
10 Poskusi v kemiji Anita Šen 15 1
11 Raziskovanje organizmov v domači okolici Irena Peteh Kranjc 4 1
12 Sodobna priprava hrane Marija Opeka 11 1
13 Šport za sprostitev Polona Klopčič 5 1
14 Šport za zdravje Ludvik Palčič 18 1
15 Urejanje besedil Martin Rihtar 10 1
16 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Tjaša Prudič 5 1