• Astronomija, France Avsec, Marijan Prosen, DMFA, 2006. Več »
  • Zvezdni atlas (I in II del), Bojan Kambič, Cambio d.o.o, 2007
  • Ozvezdja, Bojan Kambič, Cambio d.o.o, 2007
  • Vesolje – velika ilustrirana enciklopedija, Mladinska knjiga, 2008
  • Leksikon fizika, A. Guštin, A. Mohorič, J. Strnad, Cankarjeva založba, 2008
  • Reviji Spika in Presek
  • Vrtljiva zvezdna karta

         Astronomsko literaturo lahko kupite tudi pri DMFA-založništvo.