V prihajajočem tednu (8. – 12. november) bo potekala predstavitev programov srednjih šol, in sicer med 13.15 in 14.00 uro, v učilnici D5.

V ponedeljek, 8. novembra 2010, se nam bo predstavila SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA z naslednjimi programi:
– grafični operater,
– grafični tehnik,
– medijski tehnik.

V torek, 9. novembra 2010, se nam bo predstavil ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA z naslednjimi programi:
– gimnazija,
– mizar,
– lesarski tehnik,
– strojni tehnik,
– kemijski tehnik,
– tehnik varovanja.

V sredo, 10. novembra, se nam bo predstavil ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA z naslednjima programoma:
– ekonomski tehnik,
– tehnik elektronskih komunikacij.

V četrtek, 11. novembra 2010, se nam bo predstavil ŠOLSKI CENTER POSTOJNA z naslednjimi programi:
– gimnazija
– tehnik računalništva
– ekonomski tehnik
– strojni tehnik
– avtoserviser
– oblikovalec kovin – orodjar

Predstavitev se lahko udeležite tako učenci kot starši. Še posebno je zaželeno, da se predstavitev udeležijo učenci 8. in 9. razreda.