VETERINAR, torek, 16. november 2010, ob 15.00
KJE: Veterinarska ambulanta Ljubljana, Sneberska ulica 111
PAZI: sprejmejo le prvih 10 prijavljenih

STROJNI TEHNIK, INŽENIR STROJNIŠTVA, torek, 16. november 2010, ob 14.00
KJE: Vacutech, Teslova ulica 30, Ljubljana Vič

Če se boste ogleda udeležili to sporočite v pisarni šolske svetovalne službe.