V četrtek, 21. oktobra, je 4. šolsko uro potekala vaja evakuacije ob požaru. Predpostavki vaje sta bili, da gori v kotlovnici, ter da so na področju požara zelo vnetljivi materiali in obstaja možnost razširitve požara na ostale šolske prostore.

Učenci in učitelji, ki so bili ob tistem času v šoli, so po alarmu zapustili šolsko poslopje in se zbrali na dvorišču. Počakali smo na gasilce, člane prostovoljnih gasilskih društev Rakek, Unec in Ivanje selo, ki so uspešno pogasili »požar«, nato pa nam predstavili gasilsko opremo in seznanili otroke z osnovnimi pojmi (ogenj, požar, gašenje, nevarne snovi … ). Predstavili so tudi ravnanje v primeru požara ter delo gasilcev in mladih v gasilski organizaciji.

Oktober, mesec požarne varnosti, smo tako zaključili osveščeni in pripravljeni na vse.

[coolEye how=album puser=osrakek source=picasa search=PozarnaVaja]