Člani Šolskega sklada Rakec ste vsi, ki prispevate sredstva v šolski sklad. 

Naš prvi član je leta 2010 postal župan občine Cerknica, g. Marko Rupar.

V kolikor želite postati naš član, bomo veseli vsakega vašega prispevka, ki ga lahko nakažete na:
transakcijski račun: 01213-6030647262;
sklic: 00 292004 (za OŠ Rakek) ali 00 292005 (za PŠ Unec),
s pripisom »za šolski sklad«.

ČLANI V ŠOLSKEM LETU 2012/2013

HELENA RAJK
FRANCI ILERŠIČ
KATJA MILHARČIČ POTUŽAK
MOJCA IN TOMAŽ ZIDAR
JOLANDA UDOVIČ
VALENTINA ZUPANČIČ
MARIJA RUDOLF
SNEŽKA ŠTEFANČIČ
ZDENKA HRESTAK
MIHAELA STRAŽIŠAR
NATAŠA ANDREJA IVANČIČ
GORAN ŠUĆUR
ELMINA JURENEC
JASNA KONDIĆ
SANELA ABIDOVIĆ
URŠKA MAROLT
SLOBODAN JOVIĆ
TINE SKUK
MAJA ZIDAR
TJAŠA BREZEC
MELITA BEBER
MAJA MALC
KATJA KRIČEJ ZDOVC
KLAVDIJA ŠVIGELJ
DARJA DEBEVEC
ALEKSANDER BEBER
LILJANA WINKLER ŠAJN
KARMEN POTISEK
MARJETA BAJT
MONIKA PREDALIČ
AZRA VITIĆ
JOŽE ARH
DUŠANKA PETROVIĆ
ERNA UDOVIČ
SIMONA ŠUŠTERŠIČ ŠTRUKELJ
SAŠA COLJA
IRENA PETEH KRANJC
URŠA OPEKA
JOŠKO GNEZDA
MARTINA ZIDAR
ERIKA ŽNIDARIČ
LIDIJA JERNEJČIČ
DAVID ISTENIČ
HELENA ŠLAJNAR
KATARINA JUVANČIČ KOGEJ
ANJA FRELIH PAKIŽ
BLANKA HORVAT
JANA ČEKADA
LANA OTON
IVANA BARČIĆ-MIŠIĆ
MARINA ARSIĆ
MARIJA OPEKA
SANDRA BANFI
GORDANA BOGUNOVIČ
TANJA BENČAN
ZDENKA ZUPANČIČ
MARJETA URBAS-HRIBERNIK
NATALIJA VRHUNC
INTERSOCKS D.O.O. KOČEVJE
YDRIA MOTORS D.O.O.
SINTAL PODJETJE ZA VAROVANJE, INTERVENCIJE IN STORITVE, D.D.
EUROBOX, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.
MARKO RUPAR
SONJA JOZELJ
PETRA KOŽMAN