GASTRONOM, HOTELIR (gastronomsko turistični tehnik)
KJE: CITY HOTEL, Dalmatinova 15, Ljubljana
KDAJ: ponedeljek, 22. 11. 2010, ob 14.00
OPIS: Ponavadi ogled in predstavitev hotela poteka tako, da učenci pridejo v eno izmed konferenčnih dvoran, tam imam 10 min ppt predstavitev hotela, malce povemo o našem načinu kadrovanja in nato gremo po hotelu – vidijo sobe in predstavim drugo našo ponudbo. V tem primeru, ko je želja predvsem po predstaviti poklica, se bomo dogovorili s strežbo in kuhinjo, da bo nekdo od osebja predstavil svoj poklic s svoje pozicije – prednosti in slabosti poklica …
Osredotočeni smo predvsem na kuharje in natakarje, ker je veliko pomanjkanje na trgu. Konkretno: v letošnjem šolskem letu smo imeli ogled hotela s strani srednje šole za gostinstvo in turizem 1. letnik – vpisanih je 50 bodočih kuharjev in noben natakar!!! Za poklic receptor je kadrov več kot dovolj (turisti, ekonomisti, gimnazijci in ostali srednješolci, večina pa jih ima že VI. stopnjo izobrazbe).
Seveda lahko povem o receptorjih in prodajnikih, vendar se bomo osredotočila na kuharje in natakarje. Lahko povemo tudi, katera delovna mesta imamo v hotelu in praviloma s kakšno izobrazbo se zaposlijo na teh delovnih mestih.

 

POLICIST
KJE: POLICIJSKA POSTAJA MOSTE, Tovarniška 50, Ljubljana
KDAJ: četrtek, 25. 11., ob 14.00 
OPIS: Na Policijski postaji sicer opravljajo delo kriminalista tudi policisti z nazivom policist-kriminalist. Delo, ki ga opravljajo, je izključno na področju preprečevanja, odkrivanja in raziskovanja različne oblike kriminalitete. Lahko vam okvirno predstavimo tudi delo kriminalista, vendar boste konkretnejše podatke in v veliko večjem obsegu dobili informacije na Policijski upravi Ljubljana, kjer je Sektor kriminalistične policije, in so tam zaposleni kriminalistični inšpektorji, ki izključno delajo na področju kriminalitete. Vendar je potrebno vedeti, da je znotraj Sektorja še veliko skupin po različnih področjih kriminalističnega dela.
Torej – okvirno delo kriminalista in področja dela kriminalističnih inšpektorjev vam bomo predstavili tudi na naši Policijski postaji.

 

 

Če se boste ogleda udeležili to predhodno sporočite v pisarno šolske svetovalne službe.