V četrtek, 2. decembra, smo imeli tehnični dan na temo gozdarstvo in lesarstvo. Prijazno so nas sprejeli na SGLŠ v Postojni.

Martin Rihtar

[coolEye how=album puser=osrakek source=picasa search=tdsgls20107r]