Javni poziv za republiške štipendije je objavljen TUKAJ.

Za kandidate, ki prvič uveljavljajo državno štipendijo, rok ni omejen.

Kandidat uveljavlja državno štipendijo pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na kandidatovo stalno prebivališče.