INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

MENTOR

URNIK

BRALNA ZNAČKA

1.–5.

razredničarke

po dogovoru

VESELA ŠOLA

4., 5.

Emiljana Baraga

četrtek, 6. šolska ura

PEVSKI ZBOR

1.

Katja Smrdel Zafred

ponedeljek, 5. šolska ura

PEVSKI ZBOR

2.–5.

Katja Smrdel Zafred

ponedeljek, 6. šolska ura

FOLKLORA

1.–5.

Vida Žlogar

ponedeljek, 14.00–15.00

VRTNARSKI KROŽEK

1.–5.

Marta Čuk

torek, sreda, 16.00–17.30
(jesenski/pomladni del)

IGRAMO SE GLEDALIŠČE

1.–5.

Ida Marušič

torek, 6. šolska ura

RADI TELOVADIMO

2.–5.

Polona Klopčič

četrtek, 6. šolska ura

ZABAVNA MATEMATIKA

4., 5.

Suzana Rebec

ponedeljek, 6. šolska ura

PRAVLJIČNO-USTVARJALNI KROŽEK

1.–3.

Teja Milharčič

sreda, 5. šolska ura

POTOVANJE V DEŽELO BESED

2., 3.

Patricia Verbič

četrtek, 6. šolska ura

TEHNIŠKI KROŽEK

4., 5.

Martin Rihtar

petek, 6. in 7. šolska ura

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

1.–5. Lidija Anzeljc po dogovoru