V četrtek, 2. 2. 2012, bo ob 16.30 v učilnici 3. razreda roditeljski sestanek za 3. b razred. Na ta dan bodo tudi februarske popoldanske govorilne ure.

Dnevni red:
1. analiza vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku v prvem ocenjevalnem obdobju;
2. razno.

razredničarka