Praznične decembrske dni smo v oddelkih podaljšanega bivanje popestrili z zabavnim programom, ki smo ga poimenovali Pokaži, kaj znaš. Učenci so svoje sošolce in učiteljice presenetili z različnimi spretnostmi. Tako smo bili priča pravim čarovnijam, plesnim in glasbenim točkam in drugim spretnostim, ki so nam jih pripravili učenci. Da smo se res zabavali, se lahko prepričate ob ogledu fotografij.

[coolEye how=album puser=osrakek source=picasa search=PokaziKajZnasDecember2011]

Barbara Geržina