Vpisne liste bomo izpolnjevali v petek, 16. marec 2012.

Z 9. A bomo izpolnili vpisni list med 4. šolsko uro, z 9. B pa med 5. šolsko uro.

S seboj imejte Razpis za vpis v šolsko leto 2012/2013 in tršo mapo.       

Tjaša Prudič, šolska svetovalna delavka