Zaradi napovedanega dežja jutri, 24. 4. 2012, ekodan odpade. V kolikor nam bo vreme naklonjeno, bomo ekodan izvedli 4. 5. 2012.

Lep pozdrav,

razredničarke