Naša Podružnična šola Rudolfa Maistra Unec se je v marcu 2011 vključila v projekt ŠOLSKI EKOVRT.

Projekt ŠOLSKI EKOVRT so oblikovali s podporo švicarskega sklada v začetku leta 2011 na Inštitutu za trajnostni razvoj – zasebnem, neprofitnem zavodu, ki že 15 let deluje na področju izobraževanja, raziskovanja in osveščanja o ekološkem kmetijstvu. Namen projekta je spodbuditi oblikovanje šolskih ekovrtov po vsej Sloveniji in jih vključiti v pouk in vzgojo otrok; otroke bolj povezati z naravo, jih naravovarstveno ozavestiti in med njimi vzbuditi prijateljsko sodelovanje.

V dejavno ‘Mrežo šolskih ekovrtov’ je v letu 2012 vključenih že preko 150 šol, vrtcev, dijaških domov in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Že pomladi 2011 smo pričeli na našem šolskem vrtu z izvajanjem različnih vrtnih dejavnosti, o katerih smo na Inštitut za trajnostni razvoj poslali dve poročili; 1. od pomladi do poletja 2011′ in 2. ‘od poletja do jeseni 2011’.

Verjetno je na podlagi poročil prišlo v začetku aprila povabilo s strani Inštituta za trajnostni razvoj in RTV Slovenija  k sodelovanju pri pripravi – snemanju oddaje o šolskih ekovrtovih.

Poročilo o snemanju si lahko ogledate na tej povezavi.

Mentorica projekta ‘Šolski ekovrt’: Marta Čuk