Predstavniki šole:

 • ga. Urška Drobnič – predsednica sveta zavoda
 • ga. Petra Mikše
 • ga. Suzana Rebec
 • ga. Tatjana Svet
 • ga. Marina Švigelj

Predstavniki ustanovitelja:

 • ga. Lidija Jernejčič
 • g. Alojz Puntar
 • g. Anton Udovič

Predstavniki sveta staršev:

 • g. Boris Bajt – namestnik predsednice
 • ga. Polona Grintal
 • g. Robert Debevec