Na naši šoli bo do 30. junija potekala akcija zbiranja šolskih potrebščin.

Mogoče imate še kakšno čisto in uporabno šolsko torbo ali peresnico, uporabne barvice, flumastre, vodenke, tempere, nepopisane in nezmečkane zvezke,…?

Vse to bi rabili otroci, katerim starši težje kupijo šolske potrebščine.

Skupaj z območnim združenjem Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke želimo zbrati čimveč takega materiala.

Uspelo nam bo.