Obvestilo za starše 1. in 2. razreda!

Vabimo vas na 1. roditeljski sestanek, ki bo v sredo, 5. septembra 2012, ob 17. uri v matični učilnici na Podružnični šoli Rudolfa Maistra na Uncu.

Roditeljski sestanek za podaljšano bivanje (1. in 2. razred) bo 15 minut prej, ob 16.45.

Dnevni red:

1. Predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2012/13

2. Razno

Teja Milharčič

Ida Marušič

Marta Čuk